Godła Inwestor w Kapitał Ludzki przyznane!

Godła Inwestor w Kapitał Ludzki przyznane! nf.pl

W dniu podsumowania 20 lat HRu w Polsce i omawiania nadchodzących wyzwań i innowacji zostały przyznane prestiżowe Godła Inwestor w Kapitał Ludzki. Uzyskały je firmy, które prowadzą politykę kadrową na najwyższym poziomie. 7 listopada Gala Programu Inwestor w Kapitał Ludzki towarzyszyła XIV edycji Kongresu Kadry. Organizatorem Programu badawczo-certyfikacyjnego Inwestor w Kapitał Ludzki jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania.

Gospodarzem Gali był prof. dr hab. Czesław Szmidt - Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Akademii Leona Koźmińskiego. Podczas prezentacji nowych Laureatów podkreślił, że dla każdej organizacji bardzo ważna jest nagroda będąca odzwierciedleniem  zarówno opinii pracowników firmy, jak i stanu prowadzonej polityki kadrowej.

Do grona Laureatów dołączyli:

Alexander Mann Solutions Poland Sp.z o.o.
Godło odebrała: Jolanta Gantkowska - Starszy Menadżer ds. Relacji z Klientami.
Drugi rok z rzędu Laureat IwKL. Firma zachowująca bardzo wysoki poziom zarządzania zasobami ludzkimi i bardzo pozytywnie oceniana przez swoich pracowników.

Alior Bank S.A.
Godło odebrali: Marek Noster - Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju oraz Zbigniew Płuciennik - Dyrektor Obszaru Rozwoju.
Przykład firmy pokazującej jak zarządzać kapitałem ludzkim w sytuacji ekspansji na konkurencyjnym rynku. Jak tworzyć wysoką kulturę organizacyjną, jak motywować pracowników, rozwijać ich kompetencje i ich wspierać.

BMM Sp. z o.o.
Godło odebrał:  Bogdan  Michałek – Prezes Zarządu.
Dobre, równe wyniki we wszystkich obszarach świadczą o zrównoważonej i konsekwentnie prowadzonej, długofalowej polityce zarządzania zasobami ludzkimi.

Cyfrowy Polsat S.A.
Godło odebrała: Anna Roszewska – Dyrektor Personalny.
Drugi rok z rzędu Laureat IwKL. Firma o bardzo wysokim poziom zarządzania zasobami ludzkimi, równie dobrze oceniana przez kadrę zarządzającą jak i przez swoich pracowników.

DB Schenker Sp. z o.o.
Wyróżnienie odebrał: Stefan Bulaszewski – Dyrektor Polityki Personalnej.
To firma, która osiąga dobre wyniki w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi działając w oparciu o rozproszoną sieć różnorodnych placówek i oddziałów. Skomplikowana struktura nie przeszkadza w prowadzeniu z sukcesem spójnej polityki HR.

DECORA S.A.
Godło odebrała: Barbara Bojarczuk - Dyrektor Personalny i Administracji.
Na szczególną uwagę zasługują działania tej firmy w obszarze motywowania pracowników. Wysoka kultura organizacyjna przejawia się również w dużej dbałości o zdrowie i komfort pracy, równym traktowaniu wszystkich pracowników i zapobieganiu wszelkim negatywnym zjawiskom w tym obszarze.

First Data Polska S.A.
Godło odebrali: Janusz Diemko – Prezes Zarządu oraz Aleksandra Szrejner – Dyrektor Personalny.
First Data to firma, która szczególnie dobrze dopracowała narzędzia, procesy i procedury związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Efektem jest nie tylko zadowolenie klientów, ale również pracowników.

Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A.
Godło odebrał: Krzysztof Kilijański – Wiceprezes Zarządu.
Dobrze funkcjonujący dział odpowiedzialny za procesy HR to podstawa dobrego motywowania pracowników, budowania ich zaangażowania i zadowolenia z pracy.

Money Expert S.A.
Godło odebrał: Witold Moszyński - Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Firma ponownie zdobyła Godło IwKL mimo olbrzymich zmian wewnętrznych związanych z intensywnym rozwojem i bardzo dużym wzrostem liczby pracowników. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, ze pracodawca inwestuje w swoich pracowników poprzez liczne szkolenia i warsztaty.

Net-o-logy Sp. z o.o.
Godło odebrał: Wojciech Muras - Wiceprezes Zarządu.
Net-o-logy to jedna z firm, która pokazuje, że dobre zarządzanie zasobami ludzkimi możliwe jest również w firmach mniejszych, zatrudniających kilkudziesięciu pracowników.

NOKIA SIEMENS NETWORKS Sp. z o.o.
Godło odebrała: Małgorzata Wasylkow - Country HR Manager.
Firma bardzo wysoko oceniona przez swoich pracowników. Zapewniająca bardzo wysoki komfort pracy, dbająca o komfort psychiczny i upodmiotowienie pracowników, partnersko ich trakująca.

Philips Lighting Poland S.A., Oddział w Pabianicach
Godło odebrali: Ewa Latkowska – Dyrektor Personalny oraz Dariusz Dardas - Dyrektor Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Pabianicach.
Firma wyjątkowo wysoko oceniona przez pracowników. Ocena pracownicza wyższa od (wysokiej) oceny audytorskiej świadczy o bardzo rozwiniętej kulturze tej organizacji.

Polskie LNG S.A.
Godło odebrała: Dorota Hranyczka - Dyrektor Pionu Personalno-organizacyjnego.
Pracownicy tej firmy są zgodni z audytorami – we wszystkich analizowanych obszarach firma zasługuje na Godło Inwestora w Kapitał Ludzki i wyróżnia się stabilną, wysoką oceną.

Thomas Lowerton Läkarhuset AB
Godło odebrała: Magdalena Rudzińska - Wiceprezes - Członek Zarządu.
Przykład firmy świadczącej usługi medyczne za granicą (głównie w Szwecji). Dbając o swoich polskich pracowników spełnia jednocześnie ich oczekiwania i surowe wymogi szwedzkiego prawa pracy.

Tieto Poland Sp. z o.o.
Godło odebrał: Michał Szostkowski – Członek Zarządu, Country, HR Manager.
Jak pokazuje przykład tej firmy – aby budować efektywną organizację należy inwestować w zdrowie i motywacje pracowników.

Uczestnictwo w programie Inwestor w Kapitał Ludzki daje również możliwość  porównania się z innymi firmami – rosnąca liczba firm uczestniczących w badaniach certyfikacyjnych pozawala na uzyskiwanie coraz dokładniejszych porównań benchmarkingowych, które mogą przyczynić się do podniesienia efektywności działań rozwojowych.

Dla Laureatów Programu został przygotowany pakiet wsparcia marketingowego pochodzącego od Organizatora oraz Partnerów Programu, w tym również wyróżnianie ofert pracy nagrodzonych podmiotów dzięki współpracy z największymi polskimi portalami rekrutacyjnymi.

Patronami medialnymi Programu Inwestor w Kapitał Ludzki są: Gazeta Wyborcza dodatek Praca, GazetaPraca.pl, Newsweek, Forbes, Personel i Zarządzanie, Warsaw Business Journal, oraz HRM Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 

Więcej informacji na inwestorwkapitalludzki.pl
Agnieszka Chaber-Tomczak
agnieszka.chaber-tomczak@obserwatorium.pl
tel. (022) 314 14 64

Nowoczesna Firma S.A.