Godła Inwestora w Kapitał Ludzki rozdane. Zobacz Laureatów Programu!

 Godła Inwestora w Kapitał Ludzki rozdane. Zobacz Laureatów Programu! nf.pl

 

 

Fundacja Obserwatorium Zarządzania, jako Organizator Programu Certyfikacyjnego Inwestor w Kapitał Ludzki, już po raz kolejny wręczyła Certyfikaty Firmom, które w wyniku audytu polityki personalnej otrzymały wysokie oceny kwalifikujące je do otrzymania Godła. Program obchodzi w tym roku 10 lecie istnienia. W jego historii, ponad 1000organizacji zgłosiło się do udziału, spośród których Godłem uhonorowano ponad 200 Laureatów.

Certyfikat jest wyrazem uznania dla organizacji za wdrażanie najlepszych praktyk zarządzania ludźmi, za promowanie przyjaznej kultury organizacyjnej oraz rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Szczególnie dzisiaj, w trudniejszych gospodarczo czasach, działania zorientowane na rozwój kapitału ludzkiego, wydają się wyjątkowo trudne. Dlatego Laureatom należą się szczególne gratulacje za inwestowanie w kapitał ludzki w trudnych czasach.

Laureatami Programu Certyfikacyjnego Inwestor w Kapitał Ludzki zostały następujące Firmy:

AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.
Bank BPH S.A.
BSH sp. z o.o.
Ceramika Paradyż sp. z o.o.
DZ Bank Polska S.A.
ECTA sp. z o.o.
ESIM sp. z o.o.
Euro Bank S.A.
Grupa Tempo S.C.
Sandoz TechOps Polska
Vidioms Systems Polska sp. z o.o.
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Laureaci Programu Inwestor w Kapitał Ludzki

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Gala wręczenia prestiżowego Godła towarzyszyła największemu wydarzeniu w branży HR – X  Jubileuszowej edycji Kongresu Kadry i odbyła się w dniu 25 października 2009 roku podczas wieczornego Bankietu w Klubie Platinium w Warszawie. W imieniu Kapituły Programu Certyfikaty Laureatom Programu wręczyła Redaktor Naczelny miesięcznika „Personel i Zarządzanie” Pani Katarzyna Konieczna.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania jest Organizatorem Programu Inwestor w Kapitał Ludzki od maja 2008 roku, kiedy to prawa i obowiązki związane z Programem przejęła od Instytutu Zarządzania.  

Mając na uwadze zmieniającą się sytuację gospodarczą Polski, w szczególności zaś relacje na rynku pracy, Fundacja wraz z Kapitułą Programu przeprowadziła w 2008 roku szereg badań dostosowujących Program do aktualnych wyzwań pracodawców i oczekiwań rynku.

Model merytoryczny Programu Certyfikującego Inwestor w Kapitał Ludzki zmienił swoje oblicze w wyniku zrealizowanych badań i opiera się na wieloletnich doświadczeniach ekspertów oraz setkach audytów przeprowadzonych w czasie funkcjonowania Programu w ciągu 10 lat jego istnienia. Ewaluacja organizacji w Programie Inwestor w Kapitał Ludzki składa się z 2 uzupełniających się części: K-edge Human Development Index © - Diagnoza Polityki Personalnej oraz Employee Assesment Index © - Weryfikacja Polityki Personalnej.

Podstawę decyzji o przyznaniu organizacji Certyfikatu Inwestor w Kapitał Ludzki stanowi poziom Indeksu Inwestor w Kapitał Ludzki, który jest syntetycznym wskaźnikiem agregującym dwa wskazane powyżej indeksy.

Laureaci Programu Inwestor w Kapitał Ludzki

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Kolejna Gala Programu Inwestor w Kapitał Ludzki już  wiosną  2010 roku podczas XI edycji Kongresu Kadry.

 

Inwestor w Kapitał Ludzki