Górnośląska Spółka Gazownictwa wdrożyła rozwiązanie Oracle do zarządzania tożsamością

Górnośląska Spółka Gazownictwa wdrożyła rozwiązanie Oracle do zarządzania tożsamością nf.pl

Oracle Waveset zapewnia pełną automatyzację kont użytkowników i ich uprawnień w aplikacjach biznesowych przedsiębiorstwa. System integruje zautomatyzowane zarządzanie cyklem życia tożsamości użytkowników z rozbudowanymi funkcjami kontroli i pozwala zarządzać tymi procesami na poziomie ról biznesowych.
Obecnie wszystkie systemy produkcyjne GSG i strategicznie ważne dla firmy zostały objęte działaniem rozwiązania Oracle Waveset. Są to takie systemy, jak ERP, poczta elektroniczna, system GIS i rejestracji czasu pracy, portal firmowy, Active Directory, SCADA oraz inne systemy specyficzne dla działalności Spółki.

Trwający kilka miesięcy projekt jest obecnie największym wdrożeniem technologii Oracle w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa. Zakres działania systemu dotyczy takich procesów biznesowych, jak wnioskowanie o nadanie uprawnień dla pracowników spółki, automatyczne przydzielanie lub odbieranie zasobów w systemach informatycznych zgodnie z rolą pracownika w organizacji, czy wsparcie dla procesu zmiany haseł w systemach informatycznych.

Oprogramowanie Oracle Waveset zostało przejęte przez Oracle wraz z akwizycją Sun Microsystems i włączone do pakietu rozwiązań Oracle Identity Management, wchodzącego w skład platformy Oracle Fusion Middleware. Narzędzie Oracle Waveset to elastyczny i skalowalny system do zarządzania tożsamością w przedsiębiorstwie, umożliwiający centralną kontrolę kont użytkowników i praw dostępu do zasobów informatycznych firmy. System ten zarządza całym cyklem tworzenia i rozbudowy tożsamości, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom biznesowym i prawnym. Udostępnia też podstawowe funkcje do sporządzania raportów i funkcje umożliwiające zachowanie zgodności z przepisami.

Katarzyna Pilarska Oracle Polska Sp. z o. o.