Human Performance Improvement Certificates 2008

Human Performance Improvement Certificates 2008 nf.pl

Human Performance Improvement (HPI) to sposób na systemowe podejście do identyfikowania barier utrudniających pracownikom efektywne wykonywanie pracy oraz wskazywanie i wprowadzanie rozwiązań eliminujących te bariery. Dzięki temu pracownicy mogą pracować bardziej efektywnie i w pełni wykorzystywać swój potencjał.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz najnowszą ofertę programów certyfikacyjnych HPI prowadzonych przez ASTD.

ASTD Poland