I WSZYSTKO JASNE

I WSZYSTKO JASNE nf.pl

Jak zmotywować się do pracy i rzeczywiście doskonalić swoje kompetencje? W miłej, partnerskiej, nacechowanej zaufaniem relacji? Stać się tym, kim chcemy zostać? Z coachów (trenerów) korzysta coraz więcej banków, w tym tych najszybciej się rozwijających, m.in. Santander Consumer Bank. Wyraz ten wielu kojarzy się ze sportem. I jak najbardziej prawidłowo. Bo tam najważniejsi są coach (czyli trener) i zawodnik, którego prowadzi. Do jak największych sukcesów, ma się rozumieć. W przypadku rozwoju osobistego, firm i korporacji, coaching jest procesem dwustronnej komunikacji - czyli partnerską relacją klienta z coachem. Ten drugi pomaga temu pierwszemu osiągnąć sukces i zakładane, a nawet upragnione przez niego, rezultaty - tak w życiu zawodowym, jak i osobistym. A skoro proces, to i wiele działań (najczęściej spotkań), w trakcie których - dzięki odpowiedniemu ich prowadzeniu - klient odkrywa tkwiący w nim potencjał, trener pomaga mu zrozumieć i udoskonalać jego sposoby działania. Można zatem powiedzieć, że jest to zarówno przekazywanie wiedzy i umiejętności, jak i odkrywanie oraz uwalnianie tkwiącego w każdym z nas potencjału, umiejętności, zdolności i możliwości. Coach pomaga klientowi w stawaniu się tym, kim chciałby być. Robert Dilts - znakomity o międzynarodowej renomie coach i konsultant (i to od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku), jeden z najbardziej znanych i wciąż tworzących trenerów Neurolingwistycznego Programowania (NLP) - podkreśla: "coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn) problemów, promując rozwój nowych strategii myślenia i działania". I zapewne wie, co mówi - wszak od lat zajmuje się modelowaniem zachowań oraz strategii działań, uczenia się i komunikacji. Jest czołowym autorem wdrażającym oraz przenoszącym aplikacje i techniki NLP w obszary edukacji, technik uczenia się, zdrowia i przywództwa.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów