Ile w 2016 r. kosztuje leczenie za granicą?

Ile w 2016 r. kosztuje leczenie za granicą? Pixabay.com

Koszty leczenia za granicą bywają wysokie i nie może ich uniknąć nawet osoba posiadająca Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W bieżącym roku, na terenie kilku krajów UE/EFTA, niestety wzrosły one jeszcze bardziej.

Na wstępie warto przypomnieć, że posiadacz karty EKUZ w krajach UE/EFTA jest traktowany tak samo, jak pacjent objęty lokalnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoba nieposiadająca wspomnianej karty znajduje się w znacznie gorszej sytuacji. Taki turysta lub pracownik z Polski, musi bowiem ponieść koszty świadczeń i usług medycznych, które są ustalane według komercyjnych stawek. Refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia za niektóre zabiegi wykonane za granicą jest możliwa, ale wymaga wielu formalności i oczekiwania na decyzję NFZ-u. Z takiego rozwiązania korzystają głównie Polacy, którzy zapomnieli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i w rezultacie ponieśli wysokie koszty usług medycznych.

Nowe dodatkowe koszty

Po sprawdzeniu danych Narodowego Funduszu Zdrowia z 28 lipca 2016 r. okazuje się, że w stosunku do minionego roku, kilka krajów wprowadziło warunki leczenia, które są mniej korzystne dla Polaków posiadających kartę EKUZ. Dobrym przykładem może być Austria. W tym kraju, dość znacząco wzrosła dzienna opłata za pobyt w szpitalu (z 8,00 EUR – 16,80 EUR do 12,00 EUR – 20,10 EUR). Niekorzystne zmiany dla polskich turystów, dotyczą również leczenia na Łotwie.

Wspomniany kraj jeszcze do niedawna refundował posiadaczom karty EKUZ prawie wszystkie ważne procedury i usługi medyczne (poza leczeniem stomatologicznym). Obecnie turyści z Polski muszą wnosić opłaty począwszy od drugiego dnia leczenia w łotewskim szpitalu (10,00 euro/dzień, limit opłat wynosi 355,72 EUR – jeden pobyt, 569,15 EUR – cały rok). Wysokich kosztów hospitalizacji można spodziewać się też w Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Luksemburgu, Liechtensteinie i Finlandii.

Co z dentystą?

Osoby niewykupujące ubezpieczenia turystycznego, powinny również zdawać sobie sprawę, że posiadacze karty EKUZ w praktycznie każdym kraju UE/EFTA muszą ponosić częściowy lub całkowity koszt leczenia stomatologicznego. Ewentualne zwolnienia z opłat dotyczą głównie osób w wieku poniżej 18 lat. Takie kraje jak na przykład Łotwa oraz Hiszpania, przewidują całkowitą odpłatność za leczenie zębów polskiego turysty.

Kto płaci za transport medyczny?

Urlopowicz z Polski może mieć znacznie większy problem, niż wysoki rachunek od zagranicznego dentysty. Warto zdawać sobie sprawę, że kraje UE/EFTA oraz inne państwa na ogół nie pokrywają kosztów związanych z powrotem chorego turysty do Polski. W przypadku poważnych obrażeń, taka operacja logistyczna jest skomplikowana i kosztowna. Rachunek za nią może opiewać nawet na kilkanaście tysięcy euro. Narodowy Fundusz Zdrowia tylko w niektórych sytuacjach zgadza się na refundację tak wysokiego kosztu transportu pacjenta. W związku z powyższym, osoby kupujące polisę turystyczną, powinny sprawdzić, czy to ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów transportu medycznego do Polski.

Pobierz infografikę Źródło: Ubea

Więcej o kosztach leczenia za granicą w 2016 roku