Ile zarabia bankowiec?

Ile zarabia bankowiec? nf.pl

W tym roku spodziewane jest wdrożenie w Polsce przepisów wykonawczych do unijnej dyrektywy CRD3. Informacje o wynagrodzeniach, szczególnie jeśli mowa jest o zarobkach osób zarządzających największymi spółkami w kraju, rodzą szereg pytań: kto zarobił najwięcej" dlaczego aż tyle" Poziomy wynagrodzeń członków zarządu zawsze budzą wiele emocji. Dotyczy to zwłaszcza sektora bankowego. Zrozumiałe - najbardziej interesuje nas to, ile zarabiają osoby, które powinny dbać o nasze finanse. Warto jednak przyjrzeć się temu, jakim zmianom podlegały wynagrodzenia zarządów w ostatnim czasie, co determinuje wysokość uposażeń i co kryje się za I liczbami. Kryzys finansowy ostatnich lat spowodował na całym świecie spadek zaufania opinii publicznej zarówno do kadry zarządzającej, jak i do procesu jej wynagradzania. Szczególnej krytyce poddany został sektor bankowy, w którym upatrywano przyczyn kryzysu. Pod lupą znalazły się poziomy wynagrodzeń prezesów i członków zarządów oraz sposób ich naliczania. Miało to odzwierciedlenie w szeregu decyzji płacowych i deklaracji składanych przez prezesów banków. Przykładowo, prezes Citigroup w USA zobowiązał się w 2009 roku, że będzie pobierał wynagrodzenie w wysokości jednego dolara rocznie dopóki nie wprowadzi banku w lepsze czasy. W Polsce byliśmy świadkami podobnych, choć może nie tak efektownych, deklaracji. W czasie kryzysu można było zaobserwować zmniejszenie łącznego wynagrodzenia krótkookresowego o około 10-20 proc.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów