Imago PR ponownie dla Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC 2010)

Imago PR ponownie dla Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC 2010) nf.pl

Imago Public Relations po raz drugi wspiera Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress) – konferencję gospodarczą w Europie Środkowej i jedno z najbardziej medialnych wydarzeń o podobnym charakterze.

Agencja odpowiada za komunikację z mediami, prowadzenie biura prasowego w czasie wydarzenia oraz bieżącą współpracę z licznymi patronami medialnymi projektu. Na potrzeby Kongresu Imago PR uruchomiło odpowiedni profil na Facebooku, a o gorących wydarzeniach będzie informować także poprzez mikroblogi Twitter i Blip.

Europejski Kongres Gospodarczy 2010  to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Celem Kongresu jest umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami różnych branż działającymi na całym rynku Wspólnoty.

- Europejski Kongres Gospodarczy to wyzwanie zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i komunikacyjnym. Spodziewamy się ponad trzy i pół tysiąca gości. Dziennikarzom będziemy służyć pomocą przed, w trakcie i po Kongresie prowadząc m.in. biuro prasowe w pięciu językach, koordynując proces akredytacji, aranżując wywiady z najważniejszymi prelegentami Kongresu oraz dbając o przekazanie w optymalnym czasie i formie wszystkich najważniejszych informacji związanych z Kongresem - mówi Marta Stach, Senior Account Manager w Imago PR pełniąca funkcję rzecznika prasowego Kongresu.

Od 14-16 kwietnia br., podczas EEC 2010 ponad trzy i pół tysiąca uczestników, przedstawicieli świata biznesu, polityki i nauki weźmie udział w panelach dyskusyjnych poświęconych m.in. analizie najważniejszych problemów globalnej gospodarki, a w szczególności ekonomicznym i cywilizacyjnym wyzwaniom stojącym przed Europą i Polską.

Imago PR