Infoholizm – sprawdź czy nie jesteś uzależniony cz.I

Infoholizm – sprawdź czy nie jesteś uzależniony cz.I materiały PR

Przyczyny uzależnienia bardzo często są związane z samym uzależnionym i jego osobowością. Zastanawiając się jednak nad przyczynami, pod uwagę należy wziąć zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Obecnie odnotowuje się coraz więcej „niejednoznacznych zaburzeń i dysfunkcji nowej generacji powodujących przejściowe lub tez trwałe – psychologiczne lub somatyczne inwalidztwo, pojedyncze symptomy czy syndromy, z którymi nawet medyczny personel nie daje sobie rady.

Kiedy mamy do czynienia z uzależnieniem?

Z pewnością można powiedzieć, że stan uzależnienia wpływa na negatywnie na życie uzależnionego przeszkadzając mu w prawidłowym funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

Podobne artykuły:

Formy uzależnienia od komputera i Internetu

K.S. Young wymienia kilka, m.in.:

 • Uzależnienie od sieci internetowej – przymusowe bycie online.
 • Przeciążenie informacyjne – przymusowe pobieranie informacji.
 • Socjomania internetowa – uzależnienie od kontaktów społecznych zawieranych w Internecie.
 • Erotomania internetowa – uzależnienie od oglądania materiałów o charakterze erotycznym.
 • Uzależnienie od komputera – przymusowe spędzanie czasu przy komputerze.

Najważniejsze symptomy problemu

Według Kaliszewskiej osoby, które SA uzależnione od Internetu przechodzą przez IV fazy:

I. Faza początkowa – w fazie tej następuje utrata poczucia czasu.

 • Przebywanie w sieci sprawia przyjemność.
 • Wzrost ochoty na coraz częstsze przebywanie w sieci.

II. Faza ostrzegawcza – Tę fazę charakteryzuje brak chęci powrotu do rzeczywistości.

 • Szukanie okazji do jak najczęstszego przebywania w sieci.
 • Rozładowanie napięcia poprzez sieć.
 • Próby korzystania z sieci w ukryciu.
 • Korzystanie z sieci przynosi ulgę.

III. Faza krytyczna – Następuje w niej utrata kontroli nad własnym zachowaniem.

 • Spadek innych zainteresowań niezwiązanych z siecią.
 • Zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego.
 • Zaniedbywanie snu.
 • Nieregularne odżywianie się.
 • Silna potrzeba przebywania w sieci.
 • Stałe myślenie o tym, co dzieje się w sieci, o tym, co ostatnio robiliśmy podczas sesji.
 • Potrzeba zwiększania ilości czasu spędzanego w sieci.
 • Podejmowanie nieudanych prób ograniczenia czasu spędzanego w sieci.
 • Poczucie rozdrażnienia, poirytowania, złości, gdy coś lub ktoś zmusza nas do skrócenia czasu uczestnictwa w sieci lub uniemożliwia korzystanie z niej.
 • Zaniedbywanie nauki, pracy, rezygnacja ze spotkań towarzyskich, odkładanie na później pilnych zadań na rzecz korzystania z sieci.
 • Okłamywanie innych odnośnie ilości czasu spędzanego w sieci (zaniżanie faktycznej ilości godzin spędzanych przy komputerze).
 • Pojawienie się konfliktów rodzinnych w związku z komputerem.
 • Przeznaczanie coraz większej ilości pieniędzy na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów czy książek i czasopism o tematyce komputerowej.

Podobne artykuły:

IV. Faza przewlekła – Jej cechą jest właściwe uzależnienie.

 • Okresy długotrwałego przebywania w sieci.
 • Przebywanie w sieci w celu przeżywania silnych emocji.
 • Świat wirtualny staje się jedynym światem w życiu.
 • Rozpad więzi rodzinnych.
 • Degradacja zawodowa i społeczna.
 • Choroby somatyczne.
 • Lęki, psychozy.
 • Sięganie po inne środki zmieniające nastrój (alkohol, leki).
 • Poczucie bezsensu życia w świecie realnym.
 • Skrajne wyczerpanie organizmu.

Według klasyfikacji DSM IV uzależnienie można rozpatrywać, jeśli w ciągu 12 miesięcy przynajmniej trzy objawy opisane w DSM IV występują równocześnie.

Literatura:
L. Szawdyn, Co to znaczy być uzależnionym od Internetu, „Magazyn Internetowy WWW”, 2/1999
K. S. Young, Pathological Internet Use: A Case that Breaks the Stereotype, Psychological Reports, 1996
K. Kaliszewska, Nadmierne używanie Internetu. Charakterystyka psychologiczna. Wyd. Naukowe UAM, Poznań


CoachingSpace Karolina Nikorowska