Infoholizm – czy grozi ci uzależnienie? Cz. II

Infoholizm – czy grozi ci uzależnienie? Cz. II Photo credit: Robby Mueller / Foter

Przyczyny uzależnienia bardzo często są związane z samym uzależnionym i jego osobowością. Zastanawiając się jednak nad przyczynami, pod uwagę należy wziąć zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne.

K. S. Young opracowała test diagnostyczny, który po przeprowadzeniu pozwala stwierdzić możliwość uzależnienia. Pięć pozytywnych odpowiedzi na poniższe pytania daje wynik wskazujący na zagrożenie uzależnieniem.

Podobne artykuły:

TEST UZALEŻNIENIA OD INTERNETU

 • Czy czujesz się zaabsorbowany Internetem do tego stopnia, że ciągle rozmyślasz o odbytych sesjach internetowych i/lub nie możesz doczekać się kolejnych sesji?
 • Czy odczuwasz potrzebę zwiększenia ilości czasu spędzanego w Internecie, aby uzyskać większe zadowolenie (mieć więcej satysfakcji)?
 • Czy podejmowałeś wielokrotnie nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z Internetu?
 • Czy odczuwałeś wewnętrzny niepokój, miałeś nastrój depresyjny albo byłeś rozdrażniony wówczas, kiedy próbowałeś ograniczać lub przerwać korzystanie z Internetu?
 • Czy zdarza Ci się spędzać w Internecie więcej czasu niż pierwotnie zaplanowałeś?
 • Czy kiedykolwiek ryzykowałeś utratę bliskiej osoby, ważnych relacji z innymi ludźmi, pracy, nauki albo kariery zawodowej w związku ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w Internecie?
 • Czy kiedykolwiek skłamałeś swoim bliskim, terapeutom albo komuś innemu, w celu ukrycia własnego nadmiernego zainteresowania Internetem?
 • Czy używasz Internetu w celu ucieczki od problemów albo w celu uniknięcia nieprzyjemnych uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju lub depresji)?

Należy jednak podkreślić, że powyższy test został przygotowany w połowie lat 90. ubiegłego stulecia, a rozstrzygnięcie jest bardzo uogólnione.

Kto jest podatny na Infoholizm?

Przyczyny uzależnienia bardzo często są związane z samym uzależnionym i jego osobowością, większe prawdopodobieństwo wpadnięcia w nałóg istnieje, kiedy występuje u osób lęk przed odrzuceniem, problemy w zakresie komunikacji interpersonalnej, niski poziom inteligencji emocjonalnej, skłonność do pesymistycznego myślenia czy niska samoocena. Zastanawiając się jednak nad przyczynami, pod uwagę należy wziąć zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Do wewnętrznych czynników stanowiących przyczyny nałogu należą:

 • problemy dzieci i młodzieży z własną osobowością,
 • problemy, z którymi człowiek nie może sobie poradzić,
 • predyspozycje charakterologiczne (niska samoocena, niedojrzałość emocjonalna, negatywny wizerunek siebie, nieporadność w sytuacji stresu).

Do zewnętrznych czynników należą:

 • środowisko rodzinne, w tym błędy wychowawcze, m.in. brak więzi emocjonalnych, brak kontroli, źle zaplanowany czas wolny, częste awantury i zła atmosfera w domu czy brak poczucia bezpieczeństwa,
 • środowisko szkolne: nadmierne obciążenie lekcjami (np. programy nieodpowiadające poziomowi intelektualnemu), słaba więź ze szkołą, poczucie „inności”, „niższości”, brak w programach oświatowo-wychowawczych treści uwzględniających problematykę uzależnień od mediów,
 • środowisko rówieśnicze: nieprawidłowe relacje pomiędzy rówieśnikami, niepewność własnej atrakcyjności, nieumiejętność komunikowania się z innymi.

Jak przeciwdziałać?

 • Plan to podstawa. Możesz zrobić plan dnia i konsekwentnie przestrzegać wytyczonego harmonogramu. Miejsce na pracę przy komputerze określ w konkretnych godzinach.
 • Pamiętaj o przerwach.
 • Rozwijaj u siebie różne formy zainteresowań.
 • Wyjdź z domu i spotkaj się ze znajomymi. Taka forma kontaktu będzie o wiele ciekawsza niż spotkanie w sieci.
 • Uświadom sobie niebezpieczeństwo przymusowego korzystania z Internetu czy z komputera.

Literatura:
L. Szawdyn, Co to znaczy być uzależnionym od Internetu, „Magazyn Internetowy WWW”, 2/1999
K. S. Young, Pathological Internet Use: A Case that Breaks the Stereotype, Psychological Reports, 1996
K. Kaliszewska, Nadmierne używanie Internetu. Charakterystyka psychologiczna. Wyd. Naukowe UAM, Poznań

CoachingSpace Karolina Nikorowska