Internauci o swoich pracodawcach

Internauci o swoich pracodawcach nf.pl

Najnowszy raport przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania prezentuje wyniki badań, w których pracownicy oceniają swoich pracodawców w pięciu obszarach: rozwój, partnerstwo, komfort, gwarancje, transparentność.
Oto główne wnioski z badania:

Ogólne zadowolenie z pracy:

  • prawie 60% badanych pracowników jest zadowolonych z pracy w obecnej firmie
  • połowa pracujących Internautów poleciłoby pracę w swojej firmie znajomym lub rodzinie

Rozwój:

  • tylko 30% badanych jest zadowolonych ze sposobu, w jaki firma dba o ich rozwój, a aż 40% wyraża się na ten temat negatywnie

Praca w administracji państwowej, a w firmie prywatnej:

  • 55% pracowników firm prywatnych uważa, że ma możliwość wyrażania swoich spostrzeżeń i opinii, podczas gdy opinię tę podziela 38% urzędników administracji państwowej
  • według 56% pracowników firm prywatnych, przy doborze stanowiska pracy w firmie najważniejsze są predyspozycje, a nie cechy osobiste pracownika tj. wiek, płeć. Wśród urzędników takie zdanie wyraziło 38% badanych.
  • 35% pracowników firm prywatnych i jedynie 19% badanych zatrudnionych w administracji państwowej uważa, że awans uzależniony jest od efektów, umiejętności i osiągnięć pracownika.

Administracja państwowa została oceniona pod kątem kilku kwestii znacznie korzystniej od pracodawców prywatnych. W większości przypadków  te oceny dotyczą komfortu pracy i gwarancji zatrudnienia.

  • 60% pracowników administracyjnych ma poczucie bezpieczeństwa pracy w sytuacji, gdy pracownik jest w okresie przedemerytalnym, bądź przed urlopem macierzyńskim. W przypadku pracowników firm prywatnych poczucie bezpieczeństwa pracy w tych samych sytuacjach odczuwa tylko 39% badanych.
  • 50% urzędników uważa, że administracja oferuje bogaty pakiet świadczeń dodatkowych tj. ubezpieczenie zdrowotne, dofinansowanie wypoczynku lub aktywności sportowej. ocenia podobną opinię podziela jedynie 35% pracowników przedsiębiorstw prywatnych.

Aby otrzymać pełną, bezpłatną wersję raportu „Ocena miejsca pracy Employee Assesment Index © wśród Internautów” , prosimy o kontakt mailowy:karolina.jedruszak@obserwatorium.pl

O badaniu
Raport powstał w wyniku przeprowadzonych we wrześniu 2009 roku badań, przygotowanych przez Fundację Obserwatorium Zarządzania. Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów Internetowych CAWI na próbie N=1082 Internautów. Do oceny pracodawców zastosowano model weryfikacji polityki personalnej opracowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania – Employee Assesment Index ©. Jest to jedno z narzędzi badawczych przy procesie certyfikacyjnym Programu Inwestor w Kapitał Ludzki.

Inwestor w Kapitał Ludzki