Inwestuj w pracowników poprzez rozwój i partnerstwo.

Inwestuj w pracowników poprzez rozwój i partnerstwo. nf.pl

Jednym z badanych wskaźników w Programie Certyfikacyjnym Inwestor w Kapitał Ludzki (IWKL) jest Employee Assesment Index (EAI). Jest to wskaźnik, który odzwierciedla opinie pracowników na temat dbałości firmy o ich rozwój i zadowolenie. Wskaźnik EAI obejmuje pięć głównych czynników wpływających na ocenę firmy w oczach pracowników, takich jak: rozwój, partnerstwo, komfort, gwarancje oraz transparentność.

Obok szczegółowej oceny firmy w ujęciu powyższych czynników, jednym z podstawowych celów Programu IWKL jest również odniesienie rezultatów audytowanych firm do danych zewnętrznych.
Wyniki uczestników Programu są porównywane do benchmarku otrzymanego z badania przeprowadzonego przez Fundację Obserwatorium Zarządzania w 2009 roku na próbie osób pracujących (badanie CAWI, N=1082).

Aktualni Laureaci Programu uzyskali średni wynik wskaźnika EAI na poziomie 67 pkt (na 100 możliwych). Na taki poziom wskaźnika największy wpływ miała wysoka ocena pracowników w obszarach: komfort (74), rozwój (72) i partnerstwo (72).

Poniższy wykres przedstawia wyniki uzyskane przez Laureatów na tle badania benchmarkowego.

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

 

Odnosząc wyniki do średniej rynkowej (badanie benchmarkowe), warto zauważyć, że firmy, które otrzymały Certyfikat znacznie większą wagę przykładają do rozwoju pracowników i budowania partnerskich relacji na wszystkich szczeblach organizacji. Średnia rynkowa wskaźnika EAI wyniosła 53pkt.
Tym samym w ocenie pracowników wygrywają te organizacje, które największy nacisk kładą na powyższe aspekty.

Budując wartość firmy na rynku nie należy zapominać, że największym kapitałem firmy są jej pracownicy i ich opinie na temat organizacji dla której pracują.

Sprawdź jak Twoi pracownicy postrzegają firmę jako pracodawcę  i czy Twoja organizacja jest Inwestorem w Kapitał Ludzki!

Inwestor w Kapitał Ludzki