Inwestycje w rozwój pracowników kluczem do sukcesu organizacji

Inwestycje w rozwój pracowników kluczem do sukcesu organizacji nf.pl

Program certyfikacyjny Inwestor w Kapitał Ludzki organizowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania już od dziesięciu lat wyróżnia przedsiębiorstwa, które prowadzą politykę kadrową na najwyższym poziomie. Również w 2010 roku kolejne organizacje mają możliwość ubiegania się o prestiżowe Godło, które przyznawane jest w czasie uroczystej gali towarzyszącej największej imprezie w branży HR jaką jest Kongres Kadry.

Godło dla liderów zarządzania zasobami ludzkimi

Celem Programu jest stałe podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Przeznaczony jest dla wszystkich firm i instytucji oraz oddziałów/filii koncernów działających na terenie Polski, które w sposób odpowiedzialny myślą o rozwoju kompetencji swoich pracowników, a poprzez to całej organizacji. Założeniem programu jest pomoc organizacjom w zakresie weryfikacji standardów zarządzania zasobami ludzkimi, wprowadzania zmiany oraz wspieranie budowania wizerunku pożądanego pracodawcy (Employee Branding) na rynku marketingu personalnego.
Każda organizacja oceniana jest pod kątem rozwoju kadr, odpowiedzialnej i przejrzystej polityki personalnej oraz sukcesów w budowaniu klimatu organizacji opartej na wiedzy. W przeprowadzeniu audytu uczestniczą wybitni eksperci branżowi. Firmom i instytucjom, które uzyskają najlepsze wyniki, przyznawany jest tytuł oraz Godło Inwestora w Kapitał Ludzki. Laureaci korzystać mogą również z szerokiego pakietu wsparcia, oferowanego przez organizatorów oraz partnerów projektu.


Budowanie wizerunku pożądanego pracodawcy

Czas kryzysu to również dla polskich przedsiębiorstw okres trudnych decyzji i wielkich wyzwań. Skomplikowana sytuacja ekonomiczna zmusiła firmy do ścisłej kontroli wydatków i maksymalnego ich ograniczenia, a środki przeznaczone na rozwój pracowników często znajdowały się na czele listy cięć. W sytuacji niestabilności gospodarczej prowadzenie polityki personalnej, której celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników jest niezwykle trudnym zadaniem. Organizacje, które również w tych niesprzyjających warunkach potrafią inwestować w kapitał ludzki zasługują na wyróżnienie, jakim niewątpliwie jest Certyfikat Inwestor w Kapitał Ludzki.
Organizacje, którym przyznane zostanie Godło mogą posługiwać się nim w celach wizerunkowych i marketingowych przez okres 12 miesięcy. Jest to jedyny taki certyfikat w Polsce, który skutecznie buduje prestiż Laureata zarówno w oczach partnerów biznesowych, klientów, jak i przyszłych i obecnych pracowników. Program pozwala bowiem na budowanie i umacnianie wizerunku organizacji jako pożądanego pracodawcy.

Laureaci poprzednich edycji programu potwierdzają, że przyznanie Godła okazało się znakomitym narzędziem wspierającym rekrutację. Jak podkreśla Grażyna Iwańska, Dyrektor Departamentu Kadr DZ BANK Polska S.A.: „Udział w Programie IWKL dał nam niepowtarzalną okazję do porównania się z najlepszymi firmami w Polsce w zakresie działań na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, szczególnie w czasie kryzysu. Przyznanie nam Godła IWKL spowodowało, iż staliśmy się atrakcyjnym pracodawcą na rynku pracy, czemu wyraz daje duże zainteresowanie ze strony potencjalnych kandydatów do pracy”.

Więcej informacji na temat programu oraz pełna oferta znajduje się na stronie Programu.

Dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Mojkowska
tel. (022) 314 14 19

Nowoczesna Firma S.A.