Jak będziemy ogrzewać i chłodzić domy za 15 lat?

Jak będziemy ogrzewać i chłodzić domy za 15 lat? Pixabay.com

Wymianie nieefektywnych kotłów grzewczych sprzyjają nowe przepisy, szybki rozwój technologii oraz liczne programy wsparcia finansowego. Czy Polska dogoni europejskie standardy energetyczne, upowszechniając ekologiczne urządzenia grzewcze i chłodzące?

Od września 2015 r. w Polsce obowiązują założenia dyrektywy UE w sprawie produktów związanych z energią (ErP), ustanawiające minimalną sprawność energetyczną oraz górną granicę emisji zanieczyszczeń przez urządzenia grzewcze i produkujące ciepłą wodę. Na mocy nowych regulacji z obrotu zniknęły już najbardziej szkodliwe dla środowiska kotły, co otworzyło pole dla upowszechnienia pomp ciepła i zasobników c.w.u. Jednocześnie, na mocy ustawy antysmogowej już od końca ubiegłego roku kolejne gminy wprowadzają lokalne regulacje w celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych. Wydaje się kwestią czasu, kiedy obejmą one cały kraj, a tym samym zakup urządzeń o wyższych standardach energetycznych stanie się koniecznością zarówno dla budujących, jak i modernizujących domy i mieszkania.

– Najnowsze zmiany w prawie mają szansę wpłynąć na rozwój branży HVAC (z angielskiego: Heating, Ventilation, Air Conditioning) w Polsce, a także na jakość życia wszystkich użytkowników instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – mówi Anna Rabiej, organizator spotkań branżowych Aquatherm Warsaw. – Przykładem jest obowiązująca od połowy ubiegłego roku ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, która już wymusza stosowanie nowych technologii na producentach urządzeń klimatyzacyjnych.

Nowinki HVAC

Na rynku nieustannie pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne, poprawiające parametry instalacji, dostępne w coraz atrakcyjniejszych cenach. Zdaniem producentów nowoczesne pompy ciepła są w stanie czterokrotnie zwiększyć współczynnik efektywności energetycznej (COP), a innowacyjne centrale rekuperacyjne szczycą się wskaźnikiem odzysku ciepła na poziomie do 95 proc.

W dostępnej na rynku nowej otulinie do izolacji termicznej rurociągów grzewczych i ciepłowniczych udało się uzyskać najniższą na rynku wartość współczynnika przewodzenia ciepła: od 0,033 W/(m·K) – co pozwala ograniczać straty ciepła do niezbędnego minimum, zapewniając wyższy standard energetyczny i niższe koszty eksploatacji obiektu.

Także nowe modele urządzeń chłodniczych, zwłaszcza te do użytku domowego i na potrzeby małych pomieszczeń, cechują się coraz większą efektywnością energetyczną oraz niższym wskaźnikiem hałasu, a także niższą zawartością czynnika chłodniczego – zgodnie z najnowszymi regulacjami, dotyczącymi gazów fluorowanych.

Są pieniądze na zmiany

Szansą na szybkie zmiany jest również nowa perspektywa finansowa i fundusze środowiskowe, promujące implementację ekologicznych rozwiązań. Nie tylko klienci, ale i branża grzewcza skorzystają na tych programach, bo dotacje i preferencyjne pożyczki zachęcać mają do kupna i montażu bardziej nowoczesnych instalacji. Przykładem jest zapowiedziany przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejprogram „Lemur” – wpierający niskoemisyjne rozwiązania w budynkach użyteczności publicznej, „Ryś" – dofinansowujący termomodernizację domów jednorodzinnych czy„Bocian” – stworzony na rzecz zwiększenia produkcji energii z instalacji wykorzystujących OZE. Lokalne gminne programy wspierania ekologicznych rozwiązań HVAC rozwijają się podobnym tempie, co same technologie grzewcze i klimatyzacyjne. 

Warsaw Build 2016 Anna Rabiej