Jak chronić się przed działaniami cybersquatterów?

Jak chronić się przed działaniami cybersquatterów? nf.pl

Obecnie jednym z głównych elementów promocji firmy jest własna strona internetowa. Przedsiębiorstwa muszą być jednak świadome zagrożeń płynących ze strony przestępców internetowych. Jednym z największych zagrożeń jest cybersquatting, zwany także grabieżą domen lub piractwem domenowym. Praktyka ta polega na rejestracji domen zawierających znak towarowy znanych marek w celu późniejszego ich odsprzedania po zawyżonej cenie. Ze zjawiskiem tym wiąże się także typosquatting, czyli wykorzystanie domen podobnych brzmieniowo do popularnych domen lub nazw firm. Internauci często popełniają błędy literowe ,wpisując do przeglądarki dany adres. Typersquatterzy to wykorzystują, rejestrując domeny oparte na prawdopodobieństwie popełnienia takiego błędu w nazwie znanej marki. Rejestrowanych jest kilka domen, zawierających ewentualne błędy w pisowni nazwy firmy lub produktu, w celu ich późniejszej odsprzedaży właścicielowi domeny zapisanej bez błędów. Często takie adresy WWW są wykorzystywane do prowadzenia działalności reklamowej produktów lub usług konkurencji. Jeżeli przedsiębiorca chce zapewnić bezpieczeństwo firmowej domeny, powinien stosować się do kilku zasad: Zasada 1. Pamiętaj o terminowym przedłużeniu okresu abonamentowego - Należy wybrać usługodawcę, który zapewnia wysoki poziom ochrony przed stratą domeny np. przypomina o zbliżającym się końcu okresu abonamentowego (serwis nazwa.pl dokonuje tego aż czterokrotnie). Dbanie o dotrzymanie terminu płatności jest konieczne, gdyż czasami nawet niewielkie spóźnienie może wiązać się z utratą firmowego adresu WWW. Zasad 2. Ogranicz dostęp do haseł - Hasła umożliwiające dostęp do Panelu Klienta powinny być szczególnie chronione. Nie należy ich zapamiętywać w pamięci komputera, ani pozostawiać zapisanych w miejscu dostępnym dla osób nieupoważnionych. Należy je regularnie zmieniać, obowiązkowo powinny zostać zmienione po zakończeniu współpracy z pracownikiem bądź agencją interaktywną. Po zakończeniu korzystania z Panelu Klienta pracownik powinien się zawsze wylogować. Zasad 3. Podaj poprawne dane - Należy pamiętać, aby domena zarejestrowana była na dane właściciela przedsiębiorstwa lub na firmę, ponieważ prawo do zarządzania domeną ma podmiot, którego dane zostały wpisane przy rejestracji. Dane muszą być podane w takiej formie, jak widnieją na wyciągu z KRS. Podany adres powinien być zgodny z adresem zarejestrowania, a nie korespondencyjnym. Należy także zwrócić uwagę na poprawność numeru REGON i adresu e-mail, który służy do kontaktu usługodawcy z firmą. Informacje te powinny być na bieżąco aktualizowane. Zasad 4. Zarejestruj pakiet domen - Rejestracja pakietu domen uchroni przedsiębiorstwo przed typosquattingiem. Pakiet ten powinien zawierać różne warianty pisowni adresu, włącznie z tzw. literówkami, które Internauta może popełnić, wpisując nazwę domeny w okno przeglądarki. Warto także zarejestrować domenę z różnymi rozszerzeniami: .eu, .com, a także regionalnymi. Podobnie jak inne własności firmy, domena powinna być szczególnie chroniona. Jej utrata wiąże się ze stratami środków zainwestowanych w promocję adresu i nadszarpnięciem wizerunku przedsiębiorstwa.

Serwis nazwapl NetArt (serwis nazwa.pl)