JAK ROZLICZYĆ FIRMOWY SPRZĘT WYKORZYSTYWANY DO BUDOWY DOMU

JAK ROZLICZYĆ FIRMOWY SPRZĘT WYKORZYSTYWANY DO BUDOWY DOMU nf.pl

Przedsiębiorca, który używa środków trwałych na prywatne potrzeby, nie zaliczy do kosztów całych odpisów amortyzacyjnych. Przedsiębiorca powinien sporządzić protokół, w którym wykazany zostałby czas używania konkretnych sprzętów. Na tej podstawie powinien wyliczyć proporcję, w której pozostaje okres używania sprzętu na cele prywatne do łącznego czasu jego wykorzystania w danym miesiącu. W tej właśnie części miesięczny odpis amortyzacyjny nie będzie kosztem podatkowym. Problematyczne jest jednak, jak z góry ustalić ten całkowity czas, w którym przedsiębiorca będzie używał sprzętu, skoro likwidacja środka trwałego nastąpi w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie, że czas ten równy jest normatywnemu okresowi amortyzacji środka trwałego. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje swoich pracowników w celach osobistych - np. do budowy domu, to powinien sporządzić aneksy do umów o pracę.

Autor jest doradcą podatkowym w Polfinans sp. z o.o.

Źródło: rp.pl


PRESS-SERVICE Monitoring Mediów