Jak się kreuje kosmetyczną gwiazdę?

Jak się kreuje kosmetyczną gwiazdę? nf.pl

We wtorek 13 maja wszyscy chętni po raz ostatni będą mogli spotkać się ze specjalistami z dziedziny marketingu w ramach otwartych wykładów organizowanych przez Superbrands.

Ostatnie spotkanie poprowadzi Tamara Prusinowska – Product Manager marki L’Oréal Paris. Opowie ona o zarządzaniu marką globalną.

Spotkania organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego mają na celu przekazanie studentom oraz osobom zawodowo związanym z marketingiem wiedzy na temat budowania marki i zarządzania nią.

To spotkanie jest ostatnia szansą, aby otrzymać certyfikat uczestnictwa podpisany przez prof. Andrzeja K. Koźmińskiego oraz Ninę Kowalewską-Motlik – wyłącznego przedstawiciela organizacji Superbrands Ltd. W Polsce. Jest on wręczany wszystkim osobom, które były na co najmniej trzech wykładach.

Tematem wykładu Tamary Prusinowskiej będzie: „Międzynarodowa kariera marki Casting Creme Gloss L’Oréal Paris”.

Tamara Prusinowska studiowała na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i była stypendystką Universitet Utrecht w Holandii. Od 2006 roku jest związana z koncernem L’Oréal, gdzie odpowiada za realizację strategii kilku marek kosmetycznych o zasięgu globalnym. Do jej sukcesów można zaliczyć m.in. udany launch marki Casting Creme Gloss.

Wykład odbędzie się 13 maja 2008 o godzinie 14.00 w budynku WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 59, w sali D200.

Wstęp wolny.


SUPERBRANDS - pomysłodawcą całego programu jest światowa organizacja The Superbrands Ltd. z siedzibą w Londynie, działająca od ponad 13 lat w 80 krajach. Superbrands to organizacja, która ma za zadanie promować i nagradzać silne marki na poszczególnych rynkach lokalnych oraz rozpowszechniać ideę „brandingu" poprzez wydawanie albumów przedstawiających opis sukcesu (studium przypadku) najmocniejszych na danym rynku marek.

W Polsce odbywają się trzy programy organizowane przez agencję New Communications na zlecenie The Superbrands Ltd. Są to: Superbrands, CoolBrands oraz Business Superbrands. W każdym z projektów marki wyłaniane są w kilku etapach - przede wszystkim przez Radę Marek, ale także z wykorzystaniem głosu konsumentów. We wszystkich programach organizowanych tak w Polsce jak i na całym świecie tytuł przyznawany jest bezpłatnie. Finałem każdej edycji projektu Superbrands w danym kraju jest wydanie albumu zwanego "Biblią Brandingu" i uroczysta Gala Finałowa podczas której wręczane są statuetki Superbrands.

Dodatkowych informacji dla mediów udziela:
Anna Lewińska ITBC Communication E-mail: Anna_Lewinska@itbc.plITBC Communication