Jak uniknąć podwójnego OC

Jak uniknąć podwójnego OC http://www.freedigitalphotos.net

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych przynoszą ze sobą wiele korzystnych dla kierowców rozstrzygnięć prawnych. Nowelizacja pomoże uniknąć kłopotliwych sytuacji, gdy trzeba płacić za podwójne OC.

Nie oznacza to jednak, że zniknęły wszystkie pułapki, w które może wpaść kierowca. Warto więc poznać nowe przepisy, by uniknąć kar a dodajmy, że od tego roku brak ubezpieczenia OC kosztuje znacznie więcej.

Podwójne OC – problem wielu kierowców rozwiązany

Z badania przeprowadzonego przez CUK Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych wynika, że aż 7% kierowców musiało kiedyś płacić za podwójne ubezpieczenie. Konieczność opłacania dwóch składek dotyczyła tych kierowców, którzy nie wypowiedzieli właściwie dotychczasowej umowy, a zawarli nową. W jakich przypadkach mogło dojść do takiej sytuacji? Wedle starych przepisów umowa była przedłużana automatycznie przez ubezpieczyciela na kolejny rok, gdy kończył się okres obowiązywania starej umowy, a nie została ona wypowiedziana najpóźniej na dzień przed jej wygaśnięciem. Niestety zdarzało się, że ktoś zapomniał wypowiedzieć umowę lub zrobił to zbyt późno, a zakupił już polisę u innego ubezpieczyciela. Pułapka czyhała też na kierowców, którzy kupili używany samochód i ubezpieczyli go, nie bacząc na fakt, że jest on już objęty polisą. W takich sytuacjach konieczne było płacenie obu składek przez cały okres trwania umów.

Zmiany w ustawie przynoszą bardzo dobrą wiadomość dla kierowców – automatycznie przedłużoną umowę można wypowiedzieć w każdym czasie, dzięki czemu już nie zapłacisz podwójnego OC za cały rok. Oczywiście należy uiścić składki za okres, w którym obowiązywało automatycznie przedłużone ubezpieczenie. Ponadto umowę można wypowiedzieć na formularzu u agenta reprezentującego danego ubezpieczyciela lub wysłać odpowiedni formularz do ubezpieczyciela pocztą (wtedy wypowiedzenie umowy liczy się od dnia stempla pocztowego). Należy jednak pamiętać o tym, że nowe zasady mają zastosowanie do ubezpieczeń zawartych już po wejściu w życie ustawy, a zatem począwszy od 11 lutego 2012 roku.

Ubezpieczyciel powiadomi nas o wygasaniu umowy, ale nie zawsze!

Nowe przepisy zdejmują nam też z głowy konieczność pamiętania o terminie, do którego ważna jest nasza polisa. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do poinformowania o zbliżającym się końcu umowy i przekazania klientowi – najpóźniej 14 dni przed datą końca umowy – oferty składkowej na kolejny okres wraz z informacjami o możliwości zmiany wysokości składki ze względu na wymienione okoliczności oraz informacjami o trybie i formie wypowiedzenia wznawianej umowy. Należy pamiętać, że ten obowiązek ubezpieczyciela dotyczy umów zawieranych od 11 lutego 2012 roku, a zatem kierowcy pierwszych ofert składkowych powinni spodziewać się końcem stycznia 2013 roku.

Jednak na kierowców czyha tym razem inna pułapka – możliwość, że zapomnimy o ubezpieczeniu kupionego samochodu używanego. O czym powinniśmy pamiętać? Kierowcy mogli przyzwyczaić się już, że polisy są odnawiane automatycznie, jeśli nie wypowiedzą wcześniej umowy. Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach zniosły jednak automatyczne przedłużenie polisy w sytuacji, gdy kierowca kupuje używany samochód. Bardzo ważne jest więc pilnowanie tego, by ubezpieczyć samochód, również dlatego, że wzrosły kary za brak OC. Pamiętajmy więc, by sprawdzić kiedy kończy się ubezpieczenie zanim kupimy samochód. Jeśli np. kupimy auto w sobotę wieczór czy w niedzielę i w tym samym dniu wygasa jego polisa OC, to niemal pewne jest, że nie znajdziemy agenta, który mógłby podpisać z nami umową i tym samym – zapłacimy karę za brak ciągłości ubezpieczenia.

Wyższe kary za brak OC

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują wyższe kary za brak OC, które może nałożyć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to spowodowane zmianami w sposobach naliczania kar: wcześniej wysokość kary zależała od kursu euro. Z początkiem roku jednak kara za brak OC liczona jest według minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w Polsce. Samochody osobowe, które nie posiadają aktualnej polisy mogą zostać objęte karą w wysokości 3000 zł, czyli dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia, natomiast samochody ciężarowe – 4500 zł, czyli trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia. – mówi Joanna Byczyńska, AGROMAX –Autoryzowany Dealer Kia i Mitsubishi.

Kary naliczane są według czasu, w którym samochód nie był ubezpieczony, więc jeśli chodzi o samochody osobowe:

  • Za brak OC przez maksymalnie 3 dni zapłacimy 20% kary podstawowej, czyli 600 zł;
  • Za brak OC w okresie krótszym niż 14 dni, ale dłuższym niż 3 dni – zapłacimy 50% kary podstawowej, czyli 1500 zł;
  • Za brak OC przez co najmniej 14 dni kara wynosi 100%, a zatem – 3000 zł.

Pamiętać jednak musimy, że brak OC to także konieczność pokrycia z własnej kieszeni szkód przez siebie wyrządzonych.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kierowców i w wielu sytuacjach przyniesie realną poprawę. Pamiętaj jednak – szczególnie, gdy kupujesz samochód używany – by dokładnie zorientować się, kiedy wygasa ważność jego polisy, bowiem kary za brak ubezpieczenia mogą być dotkliwe.


Podobne artykuły:


Elżbieta Wójcik AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA BZ WBK S A