Jak zaplanować dłuższy wypoczynek

Jak zaplanować dłuższy wypoczynek nf.pl

Urlopy powinny być udzielane według ustalonego planu. Pracodawca może go zmienić z uzasadnionych przyczyn. Nie zawsze można otrzymać urlop w wymarzonym terminie. Według kodeksu pracy w firmach, w których działa zakładowa organizacja związkowa, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem. Z tego powodu często przed wakacjami prosi podwładnych o wskazanie terminów, kiedy będą chcieli pojechać na dłuższe wakacje. Plan urlopów ustala tak, by nie zakłócić funkcjonowania firmy. Jeśli związki wyraziły na to zgodę, to pracodawca nie musi ustalać planu urlopów. Takiego obowiązku nie ma również przedsiębiorstwo, w którym związki nie działają. W takich przypadkach pracodawca ustala terminy poszczególnych urlopów po porozumieniu z pracownikami lub według zasad przez siebie ustalonych. Oznacza to, że jeśli pracownik złoży wniosek urlopowy niezgodny z planem urlopów lub bez wcześniejszego porozumienia z pracodawcą, może nie dostać zgody na odpoczynek. W niektórych firmach istnieje zasada: kto pierwszy, ten lepszy, czyli kto złoży wcześniej wniosek na urlop w danym terminie, ten go otrzyma. Pracodawca jednak musi przestrzegać kilku reguł przy ustalaniu urlopów. Przede wszystkim: jest obowiązany udzielić urlopu w tym roku kalendarzowym w którym pracownik uzyskał do niego prawo; urlopu udziela się na dni, które są dla pracownika dniami pracy. Jeśli zatem ktoś pracuje tylko w poniedziałki, wtorki i środy, to urlop może mieć tylko w te dni, a nie np. w piątki i czwartki; każdy pracownik ma prawo do 14 kolejnych dni kalendarzowych wolnego (10 dni roboczych). Pracodawca nie może zatem odmówić przynajmniej dwutygodniowego urlopu, zasłaniając się dobrem firmy, urlop zaległy, czyli niewykorzystany w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo, trzeba wykorzystać do końca września następnego roku kalendarzowego. Zaległy urlop za 2011 r. powinien zatem zostać rozpoczęty najpóźniej 30 września.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów