Jakie cechy powinien mieć idealny kierownik zespołu?

Jakie cechy powinien mieć idealny kierownik zespołu? nf.pl

Kierownik zespołu produkcyjnego jest niczym dyrygent orkiestry. >>> To od jego wiedzy, umiejętności, predyspozycji interpersonalnych i społecznych w dużym stopniu zależą sukcesy zespołu produkcyjnego i efekt finalny rozumiany w kategoriach sprawnej realizacji założonego planu produkcyjnego. >>> To on kreuje działania podległego mu zespołu, uważnie obserwuje poczynania pracowników produkcyjnych, analizuje proponowane przez nich rozwiązania pod kątem przydatności i możliwości usprawnienia produkcji, łagodzi ewentualne konflikty, inspiruje, i mobilizuje do działania, wreszcie reprezentuje interesy zespołu wobec szefa firmy. Rola tzw. brygadzisty wydaje się więc kluczowa w procesie podnoszenia efektywności i rentowności wytwarzania. Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że brygadzista powinien się wykazać cechami, zdawałoby się zarezerwowanymi dla menadżera. Z tego względu właściwe obsadzenie stanowiska brygadzisty w żadnym wypadku nie powinno być efektem pospiesznej decyzji, a już na pewno dziełem przypadku. Kierowanie zespołem, a zwłaszcza zespołem produkcyjnym to wyzwanie. IDEALNY BRYGADZISTA Idealny brygadzista obok typowych cech przywódczych powinien się legitymować umiejętnością sprawnej organizacji pracy zespołu oraz wynajdywania rozwiązań służących optymalizacji procesów produkcyjnych i minimalizacji kosztów produkcji. Wpływanie na zaangażowanie podwładnych, umiejętne delegowanie zadań wreszcie stwarzanie klimatu sprzyjającego komunikacji wewnątrz zespołu to bodaj najważniejsze obszary aktywności brygadzisty. Największą trudność, z jego punktu widzenia stanowi skuteczne motywowanie i nadzór nad pracownikami. Blisko 90% kierowników produkcji przyznaje się do błędów czynionych na wskazanym polu. Brygadzista dbający o terminową realizację planu produkcyjnego to w warunkach współcześnie funkcjonujących przedsiębiorstw bardziej psycholog niż fachowiec, osoba próbująca z mozaiki różnych charakterów i doświadczeń swoich podwładnych ulepić efektywny team, któremu nieobojętne będą próby wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Ale to przede wszystkim od jego pomysłowości, zaangażowania i właściwej oceny procesów zachodzących w zespole produkcyjnym zależeć będzie końcowy sukces i stworzenie klimatu do podejmowania skutecznych działań w zakresie produkcji w przyszłości. Zatem kierowanie zespołem produkcyjnym należy powierzyć osobie dynamicznej, potrafiącej podejmować odważne decyzje, która w pełni potrafi korzystać ze sprawdzonych metod i instrumentów służących podniesieniu efektywności i jakości produkcji. Iwona Sorbian Główny Manager ds. wdrożeń www.Produkcyjni.pl - To kim jesteśmy najlepiej obrazuje cel, do którego zmierzamy. Naszym celem jest wprowadzanie korzystnych i trwałych zmian w przedsiębiorstwach poprzez zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych.

Iwona Sorbian