Jakie elemnty mogą decydować o wygranej w przetargu

Jakie elemnty mogą decydować o wygranej w przetargu nf.pl

Dobrze dobrane kryteria oceny ofert pozwalają zamawiającym na wybór wykonawcy który nie tylko jest tani, ale też proponuje najbardziej efektywne rozwiązania. Chociaż eksperci zachęcają zamawiających do stosowania różnych kryteriów oceny ofert, przekonując, że to co tanie, nie zawsze jest dobre, to liczba przetargów, w których decyduje wyłącznie cena, z roku na rok rośnie. W minionym aż 90 proc. zamówień stanowiły te, w których poza ceną nie pojawiło się żadne kryterium. Powody tego są dwa. Po pierwsze wygoda. Zastosowanie dodatkowych kryteriów wiąże się z koniecznością ich opisywania, przyznawania im określonej wagi i nierzadko stosowania skomplikowanych wzorów matematycznych. Decydowanie o wyborze na podstawie samej ceny jest dużo prostsze. Po drugie zamawiający boją się wybierać oferty, które nie są najtańsze, bo oznacza to często kłopotliwe tłumaczenie się przed kontrolerami. Zgodnie z prawem zamówień publicznych przez najkorzystniejszą ofertę rozumie się taką, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną (jeśli była ona jedynym kryterium). Innymi słowy cena zawsze musi być jednym z kryteriów. Nie oznacza to jednak, że cena jest najważniejsza. Czasem może się bowiem zdarzyć, że zamawiający będzie chciał zapłacić więcej pieniędzy za produkt, który ma jakieś wyjątkowe cechy.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów