Jakie ubezpieczenie wybrać przed wyjazdem na ferie?

Jakie ubezpieczenie wybrać przed wyjazdem na ferie? ferie

Wraz z nastaniem nowego roku rozpoczął się sezon wyjazdów zimowych. Dorośli i dzieci szykują się na wypoczynek w górskich kurortach. Jak zadbać, aby wyjazd był bezpieczny i abyśmy wrócili z niego tylko z dobrymi wspomnieniami?

Akcja policyjna wspomaga bezpieczeństwo

O bezpieczeństwo na drogach zadba policja w ramach akcji „Bezpieczne ferie”, która trwa od 12 stycznia do 25 lutego. Policja będzie eliminować niesprawne pojazdy i wskazywać błędy związane z montażem fotelików lub bagażu czy sprzętu sportowego, tak by były przewożone w sposób niestwarzający zagrożenia. Akcja policji pozwoli także wykryć nietrzeźwych kierowców oraz zadbać o przestrzeganie prędkości na drogach.

Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa podczas jazdy

Nie należy jednak polegać tylko na kontrolach drogowych. Również samemu powinniśmy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, chociażby takich jak zapięcie pasów przez wszystkich pasażerów oraz  kierowcę. Nie należy rozpraszać kierowcy, nakłaniać go do manewrów, do których sami nie jesteśmy przekonani. Zasady bezpieczeństwa odnoszą się również do wycieczki autokarem. Tutaj należy dodatkowo pamiętać o tym, aby nie spacerować po wnętrzu pojazdu, by nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo w razie gwałtownego hamowania. Należy także słuchać opiekuna wycieczki, jeśli jest to wyjazd zorganizowany.

Ubezpieczenie podróży zagranicznej jest bardzo istotne

Oprócz zachowania zasad bezpieczeństwa w pojeździe należy również zadbać o to, abyśmy w razie wypadku mogli liczyć na pomoc. Jeśli wyjeżdżamy z biurem podróży, wraz z wycieczką możemy dostać ofertę ubezpieczenia. Nie należy korzystać z tego ubezpieczenia „w ciemno”, bez uprzedniego sprawdzenia jego zakresu i warunków ochrony. Polisy ubezpieczenia turystycznego sprzedawane przez agencje turystyczne to często iluzoryczna ochrona, ale co za tym idzie i niska składka. Czy warto jednak oszczędzić kilka złotych na swoim zdrowiu? Niewielka różnica w koszcie polisy bywa wielką różnicą w zakresie ubezpieczenia. Warto zwrócić uwagę, aby świadczenia związane z kosztami leczenia, takie jak transport do placówki medycznej, leczenie szpitalne, czy ambulatoryjne, nie miały osobnych limitów, a były pokrywane do wysokości sumy ubezpieczenia. Sama suma ubezpieczenia też powinna być odpowiednio wysoka, minimalna wydaje się być kwota 200 000 zł lub 50 000 euro. To wszystko jednak zależy od tego gdzie, w jakim celu i na ile się wyjeżdża. Podczas wyjazdu w góry na narty lub snowboard większe jest ryzyko, że dojdzie do wypadku niż kiedy jedziemy dokądś głównie zwiedzać i spacerować.

Ubezpieczenia turystyczne coraz bardziej popularne

Zgodnie z danymi Mondial Assistance w 2017 roku liczba zgłoszeń dotycząca kosztów leczenia za granicą wzrosła aż o 63% w stosunku do 2016 roku. Świadczy to tym, że Polacy zdają sobie coraz większą sprawę z konieczności wykupienia polisy turystycznej i z tego, jaką pomoc mogą dzięki niej uzyskać. W ramach polisy mają np. transport poszkodowanego do Polski, pokrycie kosztów leczenia związanych z nagłym zaostrzeniem choroby przewlekłej (choroby serca, astma czy alergia), pokrycie kosztów związanych z akcją ratowniczą w górach czy chociażby zwrot kosztów za wykupione leki. Takie koszty mogą znacznie przekroczyć wartość składki i bardzo nadszarpnąć domowy budżet. Czy wiecie, że np. w Austrii każdy dzień pobytu w szpitalu może kosztować nawet 20 euro, zaś akcja ratownicza to kilkaset euro. We Włoszech za poradę lekarza pierwszego kontaktu poszkodowany musi pokryć we własnym zakresie koszt w wysokości nawet 36 euro. Koszt ubezpieczenia jest zdecydowanie niższy, o czym możemy łatwo przekonać się korzystając z kalkulatorów ubezpieczeń turystycznych (taki kalkulator znajdziecie pod linkiem: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/ubezpieczenie-podrozy/ubezpieczenie-radosc-odkrywania).

Polisa czy karta EKUZ?

Niektórzy spytają zapewne, po co polisa turystyczna, skoro jest możliwość wyrobienia darmowej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ta karta jednak nie wystarcza. Pokrywa jedynie te koszty związane z leczeniem, które są refundowane przez publiczną służbę zdrowia w danym kraju, a w kurortach turystycznych często można znaleźć tylko prywatne gabinety lekarskie. Ponadto wszelkie inne wydatki, typu honoraria, zakupy leków i środków pomocniczych, transporty do lekarza, nie są refundowane w ramach karty EKUZ. Polisa turystyczna pokrywa za to wszelkie wydatki związane z zachorowaniem czy wypadkiem za granicą, które niezbędne są do ratowania życia i zdrowia poszkodowanego.

A co, jeśli nie jadę za granicę?

Co w przypadku, gdy nie wybieramy się za granicę? Wtedy rzeczywiście nie ma potrzeby kupowania polisy turystycznej, można jednak zastanowić się nad polisą ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w ramach której ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu pieniądze w razie, gdy ten odniesie trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, na przykład złamie rękę lub nogę w wypadku samochodowym, podczas jazdy na nartach, czy na oblodzonym chodniku. Wartość odszkodowania to przeważnie taki procent sumy ubezpieczenia, jaki procent uszczerbku na ciele odniósł poszkodowany. Sumę ubezpieczenia wybieramy samemu. Im wyższa suma tym wyższe ewentualne odszkodowanie, a w razie śmierci ubezpieczonego całość tej sumy wypłacana jest osobie wskazanej, na przykład dzieciom. To istotne zabezpieczenie w przypadku, gdy rodzic wykonuje sporty wysokiego ryzyka. Do takich sportów należą m.in.  wspinaczki wysokogórskie czy zimowe sporty motorowe, a nawet zjazdy na nartach na nieoznakowanych trasach. Ponadto polisę NNW można rozszerzyć o zwrot kosztów leczenia na terenie Polski. Dzięki temu świadczeniu otrzymamy zwrot kosztów związanych z leczeniem następstw wypadku, gdyby konieczne było ich poniesienie w prywatnej placówce medycznej lub przychodni rehabilitacyjnej.

Sport to zwiększone ryzyko wypadku

Przy zawieraniu polisy ubezpieczenia na czas wyjazdu na ferie warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy – czynnościach sportowych. Jeśli zamierzamy uprawiać sporty zimowe należy koniecznie rozszerzyć polisę o zdarzenia z nimi związane, ponieważ w razie braku takiego rozszerzenia, gdy dojdzie do wypadku, na przykład na stoku, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty.

Lepiej zabezpieczyć swoje finanse

O swoje bezpieczeństwo zadbajmy zawczasu, bo wypadek może przydarzyć się każdemu, a nietrudno jest zapomnieć o rozwadze podczas beztroskich chwil, jakich wiele w czasie wyjazdu na ferie. Właściwie zawarta polisa ubezpieczenia turystycznego lub ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uchroni nas przed wysokimi kosztami leczenia i wydatkami z nimi związanymi. Wtedy naszym jedynym zadaniem będzie skupić się na wyzdrowieniu, bez martwienia się o kwestie finansowe.