Już wiemy jak się zarządzać flotą samochodową

Już wiemy jak się zarządzać flotą samochodową nf.pl

W dniach 21 – 22 września br. najwyższej klasy eksperci wzięli udział w projekcie Zarządzanie Flotą Samochodową -  który odbył się w Centrum Konferencyjnym Knowledge Village w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest portal wiedzy dla biznesu - Nowoczesna Firma. Konferencja stała się doskonałym miejscem wymiany doświadczeń związanych z efektywnym zarządzaniem parkiem samochodowym.

W ramach projektu poruszone zostały m.in. zagadnienia związane z funkcjonowaniem działów zarządzania flotą, wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie transportem oraz metody zarządzania ryzykiem (koszty serwisowe, likwidacja szkód). Zaprezentowany został także rynek usług CFM w Polsce, najnowsze trendy i metody zarządzania relacjami z dostawcami tj. producentami, firmami ubezpieczeniowymi oraz paliwowymi.

Partnerem wydarzenia zostały także firmy SOFTRA Systemy Informacyjne oraz General Motors Poland  Sp. z o.o, który dodatkowo wystawił najnowszy model OPLEL INSIGNIA. Patronat medialny nad projektem objęły: Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, miesięcznik Top Gear oraz portale: fmLeasing.pl, ForumLeasing.pl oraz inwestycje.pl.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Krzysztofa Sosnowskiego ze Związku Polskiego Leasingu. Prelegent opisał m.in. aktualny stan bezpieczeństwa polskich dróg, szkodliwość we flotach firmowych oraz przykładowe programy bezpieczeństwa w praktyce. Z roku na rok na polskich drogach ginie około 15 osób dziennie. Główną przyczyną wypadków jest szybkość i nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu. 30% wypadków jest spowodowane przez kierowców samochodów służbowych. Zgodnie ze statystykami ING Car Lease w 2009 roku – w tych właśnie wypadkach zostało rannych 95 osób. Wyniki te stawiają Polskę na pierwszym miejscu wśród krajów europejskich. W związku z rosnąca szkodowością – powstał specjalny Safety Program Car Lease. Jego celem jest podniesienie świadomości osób zarządzających flotami w firmach w zakresie szkodowości ich floty, doskonalenie techniki jazdy – poprawa bezpieczeństwa, przewidywanie i rozpoznanie zagrożeń na drodze. Dodatkowo w intencji programu leży także obniżenie kosztów operacyjnych, zapobieganie wzrostowi składki ubezpieczeniowej oraz wyeliminowanie zdarzeń o najpoważniejszych skutkach drogowych.  Program składa się z dwóch elementów, tj. analizy szkodowości floty- przeznaczonej dla fleet managera oraz szkolenia dla użytkowników samochodów służbowych. Wprowadzenie tego typu programów jest zasadne – jeśli jest częścią kompleksowych działań flotowych firmy – podkreślał Krzysztof Sosnowski. Prelegent wymienił wśród nich m.in. szkolenia teoretyczne i praktyczne z doskonalenia techniki jazdy; regularna komunikacja z obszaru bezpieczeństwa poprzez m.in. mailing do pracowników; doposażenie floty samochodowej w elementy podnoszące bezpieczeństwo, m.in.: apteczki, kamizelki, opony zimowe i letnie. Dodatkowo bardzo istotnym elementem jest także wprowadzenie systemu monitorującego bezpieczeństwo użytkowanych pojazdów poprzez: alarmowy assistance dostępny 24, szczegółowe analizy szkodowe, rejestr wykroczeń drogowych, monitorowanie efektywności prowadzonych działań.

Kolejna prelekcja poprowadzona została przez jednego z Partnerów Merytorycznych projektu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Jakub Faryś w swoim wystąpieniu opisał wpływ uregulowań prawno – podatkowych na decyzje o zakupach flotowych pojazdów. Zmiany w przepisach prawa miały w ostatnich latach (2000 - 2010 r.) istotny wpływ na sprzedaż. W tym okresie miało miejsce około 20 zmian przepisów dotyczących  obowiązków finansowych o charakterze publicznoprawnym, które wpłynęły w większości negatywnie na sprzedaż samochodów w Polsce. W tym okresie sprzedaż nowych samochodów spadła z 640 tys. do 310 tys. Obecnie sprzedaż nowych samochodów w Polsce jest obciążona jest podatkiem VAT – 22%, podatkiem akcyzowym – 3,1 % albo 18,6% (w zależności od pojemności silnika), cłem - pojazdy importowane – 10% , opłatą recyklingową – 500 zł / pojazd lub obowiązek zbudowania sieci zbiórki pojazdów oraz opłatą produktową – w zależności od rodzaju pojazdu i jego wyposażenia.  W związku ze złą sytuacją budżetową Rząd postanowił czasowo podwyższyć podstawową stawkę VAT do 23%. Proponowana zmiana może mieć negatywny wpływ na konsumpcję towarów obłożonych wyższą stawką VAT w tym samochody nowe i kilkuletnie. Według  szacunków PZPM zmiana ta przeniesie znacznie mniejsze korzyści finansowe.

Dalszej części konferencji były poszerzane zagadnienia związane z rozliczeniami prawno – podatkowymi oraz eksploatacją pojazdów leasingowych. Prelekcję prowadzili p. Zbigniew Liptak –Ernst & Young Sp. Z o.o. oraz p. Marta Szaforowska – MDDP Doradztwo Podatkowe. Ostatnia prezentacja była omówieniem roli Assistance w pracy Fleet Managera która przedstwił p. Łukasz Hajkowski z Inter Partners Assistance Polska S.A.

II dzień konferencji rozpoczął sie od dwóch prezentacji importerów Fiat Auto Poland p. Piotr Wróbel oraz General Motors Poland Sp. Z o.o. p. Marcin Buczek,  którzy przedstawili prezentacje poszczególnych modeli samochodów przeznaczonych dla grup flotowych. W dalszej części poruszali tematy związane z EcoDravingiem oraz nowymi rozwiązaniami dla kierowców tj. specjalne wyposażenie dla flot oraz możliwościami adaptacji samochodu pod potrzeby klienta.


Następnie p. Wojciech Lewandowski Softra Systemy Informatyczne przedstawił system komputerowy do zarządzania flotą jako skuteczny narzędzie do administrowania floty samochodowej. Prezes zapoznał nas z jego funkcjonowaniem oraz łatwym dostępem do pełnych analiz i raportów zwianych z naszą integracją.

Kolejna prezentacja p. Krzysztofa Krauze - EMG Poland Sp. Zo.o. dotyczyła GPS jako narzędzie do motywowania, sprawdzania oraz inwigilacji w naszych pracowników flotowych tj. handlowców. Ta usługa służy jako środek motywowania i pełnej kontroli  pomagającymi przy pracy handlowców.

Ostatnia prezentacja dotyczyła analizy i dokumentacji dotyczącej procedur i zasad używania samochodów w firmie. Prezentacje wygłosił p. Sławomir Gorajewski z firmy Berner Polska Sp. Z o.o. Omówił na własnym przykładzie jak prawidłowo powinno zarządzać działem flotowym w firmie. Przedstawił tworzenie car Policy pod kontem łatwiejszego dostępu i kontroli nad własną flotą.   

Konferencja zgromadziła grupę blisko 50 uczestników – fleet managerów, dyrektorów i menadżerów działów administracji, dyrektorów i menadżerów działów zakupów, kadrę zarządzającą działów spedycji i transportu, a także dyrektorów działów finansowych . Obecność praktyków zagwarantowała wysoki poziom merytoryczny wydarzenia.

W imieniu swoim chciałam serdecznie podziękować prelegentom oraz Partnerom  wydarzenia oraz Partnerom medialnym. Nagrody wylosowali przedstwiciel Polskiego Radia oraz dealera Auto Plaza.

Katarzyna Strycka - menedżer projektów
e-mail: katarzyna.strycka@nowoczesnafirma.pl tel. +48 /22/ 314 14 68,
Polecam: www.flota.nf.pl

Nowoczesna Firma S.A.