Każdy kolejny etap rozwoju przedsiębiorstwa potrzebuje innej strategii

Każdy kolejny etap rozwoju przedsiębiorstwa potrzebuje innej strategii nf.pl

Ewolucja niedużych firm produkcyjnych i usługowych przebiega w zależności od długości cyklu życia produktów. Jeśli cykl życia jest długi, jak w przypadku produktów rolnych i prostych przetworów spożywczych firma nie rozwija się, a jedynie odtwarza swe zdolności produkcyjne, chyba że potężny inwestor zdecyduje się wykupić firmy na dużym obszarze geograficznym, licząc na dodatkowe korzyści z monopolu bądź wprowadzenia systemów logistycznych. Rozwój firmy produkującej wyroby i usługi o niedługim cyklu życia następuje skokowo, w momentach wprowadzania na rynek nowych wyrobów. Finansowanie rozwoju takiej firmy jest nie lada sztuką, ponieważ za każdym razem trzeba w porę przeznaczyć duże środki na opracowanie nowych wyrobów bądź nabycie licencji i jej wdrożenie, a także na nowocześniejsze wyposażenie produkcyjne. Nie można się z tym spóźnić, nie można czekać, aż stare produkty stracą swą atrakcyjność i przestaną zupełnie przynosić zyski. O rozwoju firmy decydują więc inwestycje w nowe wyroby, technologie i wyposażenie produkcyjne. Rozwój przedsiębiorstwa ma jeszcze dwa etapy, które prowadzą na szczyt konkurencyjności. Najpierw jest etap restrukturyzacji zarządzania, którego głównym efektem jest ogromny wzrost produktywności, kilkukrotny, a nawet kilkudziesięciokrotny. Inwestycje w rozwój zasobów ludzkich są wówczas znacznie bardziej efektywne niż w nowe technologie lub maszyny. Często zresztą można wówczas zupełnie zaniedbać rozwój technologiczny bez szkody dla perspektyw przetrwania firmy. Ostatni znany dziś etap rozwoju to rozwój kompetencji. Rozwój zasobów ludzkich i zarządzania wiedzą nadal pozostaje potężnym źródłem wzrostu biznesu, lecz drugim są głębokie zmiany struktur organizacyjnych, które w uproszczeniu można określić jako integracja łańcucha dostaw. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa musi być zarządzane jak inwestycja, ponieważ inwestycją jest każde przedsięwzięcie gospodarcze, w którym efekty przychodzą dużo później niż nakłady. Menedżerski punkt widzenia na zagadnienie finansowania rozwoju musi więc różnić się znacznie od punktu widzenia księgowości, w której tylko nieliczne pozycje nakładów traktowane są jako inwestycje. Zatem rachunek opłacalności rozwoju nie jest zwykłym rachunkiem zysków i strat, takim jak w przypadku działalności bieżącej. Podstawowym wskaźnikiem sensowności przedsięwzięcia rozwojowego jest zwrot z inwestycji.

PRoto.pl