Kiedy fiskus oszacuje obrót powiązanych podmiotów

Kiedy fiskus oszacuje obrót powiązanych podmiotów nf.pl

WSA w Krakowie orzekł, że organ ma prawo określić podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług lub dostawy towarów, gdy wśród członków podatkowej grupy kapitałowej są spółki mające ograniczone prawo do odliczenia VAT.


Spółka planuje utworzyć podatkową grupę kapitałową (PGK) i zgodnie z art. il ust. 8 ustawy o CIT stosować w ramach grupy ceny odbiegające od cen rynkowych. W ramach zawieranych transakcji spółka (wnioskodawca) będzie miała pełne prawo do odliczenia VAT, natomiast inne spółki, z którymi będą dokonywane transakcje, takiego prawa nie będą mieć. Zdaniem spółki art. 32 ustawy o VAT, który pozwala organowi podatkowemu na określenie wysokości obrotu na podstawie wartości rynkowej, nie może mieć zastosowania do PGK, gdyż jego zastosowanie prowadziłoby do sytuacji, w której korzystanie z jednego uprawnienia (art. 11 ust. 8 ustawy o CIT) oznaczałoby negatywne konsekwencje na gruncie ustawy o VAT.


Organ podatkowy w wydanej interpretacji uznał, że nie można przekładać zasad z ustawy o CIT na inne ustawy. PGK to pojęcie funkcjonujące tylko na gruncie ustawy o CIT, dzięki czemu rozliczenia następują na poziomie grupy. Spółki wchodzące w skład PGK nie tracą natomiast statusu odrębnych podatników na gruncie ustawy o VAT.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów