Kiedy warto przewalutować kredyt hipoteczny?

Kiedy warto przewalutować kredyt hipoteczny? Frank szwajcarski

Jedną z kluczowych wyborów, jaki musimy podjąć po decyzji o kredycie hipotecznym, jest waluta w jakiej chcemy go uzyskać. Wybór odpowiedniej waluty ma ogromne znaczenie.

Każda waluta charakteryzuje się innymi warunkami cenowymi i w rezultacie również kosztem całego kredytu. Na co zwrócić uwagę decydując się na przewalutowanie kredytu?

Na zmianę waluty decydujemy się zazwyczaj w trakcie trwania kredytu. Przed tą decyzją należy rozważyć wszelkie za i przeciw. Taka operacja będzie wiązała się z wieloma kosztami, które należy porównać z potencjalnymi korzyściami. Najczęściej kredyt przewalotowuje się w okresach słabnącej waluty polskiej.

Kurs walut

Jednym z kluczowych czynników, które musimy wziąć pod uwagę są kursy walut. Oprócz tego, istotne są także bieżące oferty kredytowe i wartość opłat bankowych wiążących się z przewalutowaniem. Największym zainteresowaniem cieszą się kredyty we frankach szwajcarskich.

Koszty przewalutowania

Jeśli chodzi o koszty przewalutowania to musimy pamiętać o prowizji, jakiej bank może się domagać za dokonanie takiej operacji. Często okazuje się, że wiele banków rezygnuje z opłat za przewalutowanie kredytu z obcej waluty na PLN. W odwrotnej sytuacji koszty są jednak nieuniknione. Prowizja stanowi pewien odsetek kwoty podlegającej przewalutowaniu. Z reguły wynosi 0,25 – 1,5 proc. kwoty kredytu. Czasami jednak banki pobierają opłatę za aneks do umowy kredytowej.

Spread

Sporym kosztem jest także różnica pomiędzy kursem wypłaty i spłaty kredytu, tzw. spread. Spłacając kredyt walutowy nie da się wyeliminować tego obciążenia. Najkorzystniej jest wybrać bank oferujący najniższy spread.

Okres kredytu hipotecznego

Znaczenie ma także okres kredytu hipotecznego. W dobie rosnących stóp procentowych i wahań kursów walut należy znaleźć najbezpieczniejsze rozwiązanie.

Kredyty we frankach szwajcarskich

Korzystne wydaje się być przewalutowanie kredytu z franków szwajcarskich na PLN. Kredyty we frankach szwajcarskich są niżej oprocentowane niż kredyty złotówkowe. Wiąże się z tym, spłata niższych miesięcznych rat. Waluta w Szwajcarii może umocnić się na tyle, że rata którą płaci się w kredycie walutowym będzie porównywalna z ratą kredytu złotówkowego. Niestety dochodząca do wysokości kredytu prowizja, znacząco powiększa saldo zadłużenia, co skutkuje wzrostem miesięcznej raty kredytu o kilkanaście złotych.

Kiedy dokonywać przewalutowania?

Przewalutowania kredytu należy dokonywać przede wszystkim w momencie osłabienia waluty obcej przy równoległych prognozach jej długoterminowego umocnienia w stosunku do PLN. Jeśli rata kredytu walutowego okaże się wyższa od tej w złotówkach, operacja przewalutowania nie będzie opłacalna. Dlaczego? Po pierwsze, poniesie się koszty spreadu. Do drugie, przewalutowując przy wysokim kursie waluty obcej, przewalutowana kwota kredytu może się okazać wyższa od pierwotnej. Będąc posiadaczem kredytu w PLN, będziemy obciążeni wyższą ratą. W takim przypadku zyskamy na wyeliminowaniu ryzyka kursowego. Jeśli zdecydujemy się pozostać przy kredycie w walucie obcej, będziemy musieli liczyć się z ponownym spadkiem kursu.

Zdarza się, że ludzie podejmują decyzję o przewalutowaniu kredytu pod wpływem emocji bądź nie zweryfikowanych informacji. Pod wpływem ryzykowanej decyzji z reguły się traci.

Co należy wziąć również pod uwagę?

Kredyt w złotówkach eliminuje ryzyko zmienności kursu, lecz podlega wahaniom, ze względu na stopy procentowe. Taka sytuacja może spowodować wzrost kosztu kredytów. Zmiana kredytu ze złotówek na walutę obcą będzie się wiązała z obniżeniem miesięcznej raty. Będzie to opłacalne tylko pod warunkiem, że wybierzemy odpowiedni moment, tzn. kiedy kurs złotówki wobec franków szwajcarskich będzie maksymalnie wysoki.

Natalia Staśkowiak
Artykuł został przygotowany przez firmę Direct.money.pl

Direct.money.pl