Kolejne certyfikaty APICS trenerów MPM Productivity Management.

Kolejne certyfikaty APICS trenerów MPM Productivity Management. nf.pl

W lutym 2010, w Brukseli w europejskiej siedzibie stowarzyszenia APICS odbyło się kolejne organizowane przez APICS szkolenie Train The Trainer* oraz Learning Dynamics for Instructors**. Jak poprzednio głównym trenerem szkoleń był Harvey McChesney III, współautor standardu szkoleń trenerskich APICS. Szkolenia te służą doskonaleniu umiejętności interpersonalnych trenerów szkolących ze standardów APICS – są obowiązkowym punktem programu doskonalenia trenerów APICS.

Bycie trenerem zobowiązuje – tak jak cała organizacja APICS ustawicznie rozwijająca swoje standardy, tak i my chcemy wychodzić naprzeciw nowym trendom i wyzwaniom. Pomimo kilkunastoletniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń wciąż widzimy ciągłą potrzebę rozwoju warsztatu trenerskiego. Tym razem w obu szkoleniach uczestniczył nasz Dyrektor Konsultingu – Zbigniew Sobkiewicz: „Szkolenia trenerskie proponowane przez APICS są świetnym ćwiczeniem warsztatu trenera. Informacje zwrotne uzyskiwane od kolegów z branży są niezwykle cenne, pomagają w bardziej świadomym sposobie przekazu wiedzy. Szkolenie pozwala wypracować wspólny język trenerów APICS, co może być kluczowe w tworzeniu standardu, dalszych dyskusjach merytorycznych z instruktorami APICS”.

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Pan Zbigniew Sobkiewicz uzyskał oba certyfikaty i bierze dalszy udział w procesie ciągłego kształcenia trenerów APICS.
APICS Train the Trainer (TTT)

Dwudniowy interaktywny kurs przygotowujący profesjonalistów do prowadzenia szkoleń i ich rozwijania. Składa się z dziesięciu sesji pozwalających trenerom na udoskonalenie metodologii prowadzenia zajęć. Obejmuje takie tematy jak komunikacja, motywowanie uczestników, organizacja sali szkoleniowej, korzystanie z technicznych środków przekazu wiedzy itp. Warsztaty uczą efektywnego tworzenia prezentacji poprzez praktyczne ćwiczenia pozwalające na uzyskanie natychmiastowego feedback’u od prowadzących szkolenie, jak i pozostałych uczestników szkoleń.
**APICS Learning Dynamics for Instructors (LDI)

Jest to kolejny etap kształcenia trenerów APICS, który uświadamia wagę dynamiki prowadzenia szkoleń i opisuje techniki zarządzania nią celem zwiększenia efektywności procesu uczenia się u uczestników.
Szkolenie to przeznaczone jest dla doświadczonych trenerów, rozwija tematy poruszone na szkoleniu TTT, pozwalając na ugruntowanie zdobytej wiedzy i praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności.
Warsztat LDI pozwala na lepsze zrozumienie procesów uczenia się u dorosłych oraz na poznanie stylów uczenia się, dzięki czemu trener ma większą możliwość dopasowania metod prezentowania materiału szkoleniowego do sposobu jej odbioru przez uczestników. Szkolenie LDI obejmuje między innymi:
- identyfikację elementów sprzyjających procesom uczenia się
- poznanie technik maksymalizujących procesy uczenia się
- praktyczne ćwiczenia rozwijające komunikację interpersonalną
- strategie postępowania w sytuacjach problemowych
- sposoby motywowania uczestników szkoleń
- powiązania pomiędzy celami szkolenia z metodologią prowadzenia zajęć
- planowanie dalszego rozwoju umiejętności trenerskich

MPM Productivity Management 1