Komu potrzebna jest umowa o pracę

Komu potrzebna jest umowa o pracę nf.pl

Porady eksperta prawa pracy. 1. Członek zarządu pełni funkcję na podstawie powołania uchwałą wspólników lub rady nadzorczej. Nie musi podpisywać umowy o pracę, ale jest to możliwe. Jeśli osoba taka pełni jeszcze inne obowiązki właściwe dla innego stanowiska, wtedy musi być to uregulowane odpowiednią umową o pracę. 2. Porada prawna na temat dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Zgodnie z kodeksem pracy okres wypowiedzenia kończy się w sobotę, czyli zaczyna się zawsze w poniedziałek. Przykładowo, złożenie wypowiedzenia w poniedziałek 14 listopada 2005r. skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 3 grudnia 2005r. (sobota). 3. Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej zaczął obowiązywać w Polsce ponownie jeden z przepisów o umowach na czas określony – zgodnie z przepisem art.251 kodeksu pracy umowy zawarte na czas określony po 1 maja 2004 roku są pierwszymi na czas określony, gdyż przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do tychże umów.

PRoto.pl