Komunikacja przede wszystkim!

Komunikacja przede wszystkim! nf.pl

Firmy ograniczające zatrudnienie oczekują redukcji kosztów oraz podniesienia sprawności operacyjnej swoich organizacji. Często jednak emocje, opory i zaburzenia komunikacyjne towarzyszące tym zmianom znaczenie osłabiają oczekiwane rezultaty.

Warsztat odbywający się w ramach projektu Optymalizacja kosztów zatrudnienia na temat Komunikacja w okresie restrukturyzacji zatrudnienia. Outplacement jako skuteczna forma łagodzenia skutków zwolnień pokazuje sposoby przekazywania pracownikom zwalnianym i pozostającym w firmie informacji o zwolnieniach, kształcąc jednocześnie umiejętność zachowania się wobec nieoczekiwanych reakcji pracowników oraz naświetlając główne mechanizmy psychologiczne związane z procesem zwolnień.

Warsztat z komunikowania zwolnień odbywa się w dniu 11 września 2009 w Knowledge Village w Warszawie i przygotowuje kadrę kierowniczą do przeprowadzenia redukcji zatrudnienia rzeczowo i odpowiedzialnie, z pełnym poszanowaniem godności pracowników oraz w zgodzie z krótko- i długoterminowymi planami biznesowymi firmy.

Warsztat obejmuje również zagadnienia związane z projektami otuplacement’u, które służą uspokojeniu napięć związanych ze zwolnieniami, utrzymaniu tempa zmian organizacyjnych oraz poprawie morale pozostającej załogi.

Warsztat będzie miał formę narzędziową, w oparciu o pracę na przypadkach, zadaniach i case study, wypracowanych w toku wieloletnich doświadczeń firmy L.GRANT.

Poznaj program warsztatu!

Zgłoś się!