Konferencja Kobiet w biznesie - Biznespolka

Konferencja Kobiet w biznesie - Biznespolka nf.pl

Na konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z budowaniem wizerunku kobiety w biznesie, a także przedstawione zostaną różnice w zarządzaniu pomiędzy kobietami a mężczyznami. Panel dyskusyjny odbędzie się przy udziale Prezesów największych polskich i międzynarodowych korporacji. Gościem będzie m.in. Pani Grażyna Piotrkowska-Oliwa- Prezes PTK Centertel, Pan Maciej Stańczuk – Dyrektor Generalny WestLB.

Ponadto poruszona zostanie tematyka związana z równowagą pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Warsztaty w tym zakresie poprowadzi doświadczona trenerka Pani Iwona Majewska –Opiełka, autorka książki m.in. „ Czas Kobiet” oraz Pani Iwona Dyraga.

Konferencja to również miejsce gdzie omówione zostaną zagadnienia równości szans w organizacjach. Swoje dobre praktyki zaprezentują organizacje polskie jak i międzynarodowe. Wśród przedstawicieli znajduje się m.in. IBM Polska, przedstawiciele projektu GenderIndex, organizacja kobiet aktywnych biznesowo PWNet.

Konferencja to także początek ważnego głosu w kwestiach genderowych, jak również miejsce zawiązania się ogólnopolskiej platformy współpracy kobiet. Patronat nad tym wydarzeniem objął PKPP Lewiatan, a także Radio PIN, Busienssman.pl.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uczestnictwa w konferencji.

Izabela Kluzek HPR Group Projekt Manager e-mail:ikluzek@selectone.com.pl


HPR Group Sp. z o.o. SelectOne Sp.k.