Konferencja Wizja rozwoju przedsiębiorczości – wspólny obszar eksploatacji

Konferencja Wizja rozwoju przedsiębiorczości – wspólny obszar eksploatacji nf.pl

Konferencja będzie istotnym wydarzeniem tworzącym szanse dla budowania aktywnego środowiska na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie i sprzyjającym synergii w relacji NAUKA – BIZNES – INSTYTUCJE PUBLICZNE. Organizatorem konferencji jest Instytut Zarządzania i Marketingu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych - Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach oraz Koło Naukowe EXPLORATOR.
Celem konferencji jest próba ukazania nowej wizji rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o posiadany potencjał intelektualny w regionie. Bazą dla określenia kierunku rozwoju i konstrukcji nietradycyjnego modelu przedsiębiorczości, będzie wspólna wymiana poglądów oraz doświadczeń prezentowanych w wymiarze akademickim, praktyki biznesu oraz instytucjonalnym. Podstawą dla realizacji głównego celu konferencji jest eksploracja trzech płaszczyzn zagadnienia dotyczących:

 1. obszarów i sposobów działania sprzyjających przedsiębiorczości
 2. dróg rozwoju przedsiębiorczości z perspektywy doświadczeń
 3. określenia szans i barier dla rozwoju przedsiębiorczości

Konferencja w tym aspekcie jest inicjatywą podjętą na rzecz promocji i inspiracji do tworzenia nowych idei oraz synergicznych działań.

Dla kogo jest konferencja?


W związku z tematyką i głównym założeniem konferencji zapraszamy do udziału w niej osoby doświadczone i kompetentne, ale również zainteresowane rozwojem swojej przedsiębiorczości. Tematyka konferencji jest dostosowana do potrzeb:

 • potencjalnych, jak i doświadczonych przedsiębiorców,
 • kadry menedżerskiej, kadry kierowniczej działów: HR, zarządzania jakością
 • doradców biznesu
 • instytucji wspierających i kształtujących rozwój przedsiębiorczości
 • Podjęta przez nas inicjatywa ma na celu zainspirować i ułatwić start młodym przedsiębiorcom oraz rozpoczynającym karierę zawodową.

 

Dlaczego warto być na konferencji?


Konferencja została podzielona na trzy bloki, w których chcemy jak najlepiej przybliżyć specyfikę praktyki środowiska biznesu. Zamiarem konferencji jest także wskazanie na różne podejścia do kształtowania przedsiębiorczości w konteście trzech wymiarów:

 • 1) akademickiego – odniesiemy się tu do zakresu i sposobu kształtowania kompetencji, w tym postaw przedsiębiorczych, kreowania przedsiębiorczości na uczelni wyższej oraz roli preinkubacji w aktywizowaniu przedsiębiorczości studentów. Wskażemy na podstawie wyników badań mocne i słabe strony oraz obszary przedsiębiorczości studentów wymagające rozwijania i wzmocnienia. Odniesiemy się także do zależności efekty działania – postawy przedsiębiorcze studentów, jako potencjalnych uczestników na rynku pracy.
 • 2) praktyki biznesu – skupimy się na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wykorzystać swój potencjał, ukierunkować i prowadzić firmę oraz jakie występować mogą prawdopodobne przeszkody w prowadzeniu własnego biznesu. Ważnym aspektem tej części dyskusji będzie próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy w czasach kryzysu również można zarabiać i rozwijać biznes?
 • 3) instytucjonalnego – w tej części proponujemy rozpoczęcie debaty z udziałem środowisk: akademickiego, biznesu i instytucji nt. wskazania potencjalnych szans oraz barier dla przedsiębiorczości. Rozważania te będą prowadzone w aspekcie procesów społecznych, prawnych i gospodarczych oraz w odniesieniu do wskazania nowego kierunku rozwoju przedsiębiorczości. Dyskusja dotyczyła będzie również oceny zdolności rozwoju przedsiębiorczości w regionie, uwzględniając tu umiejętność budowania współpracy na różnych płaszczyznach działania w triadzie nauka-biznes-instytucje publiczne.

Uczestnictwo w konferencji umożliwić ma dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz przedstawienie poglądów na temat tworzenia warunków sprzyjających wzmacnianiu postaw przedsiębiorczych. W oparciu o forum dobrych praktyk, konferencja stanowiła będzie odniesienie dla potrzeby rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia motywacji w poszukiwaniu i podejmowaniu nowych wyzwań.

Miejsce konferencji:
Konferencja Naukowa „Wizja rozwoju przedsiębiorczości – wspólny obszar eksploracji” jest zaplanowana na dzień 20 maja 2013 roku.
Miejscem spotkania jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Aula 08B Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 23.

Strona z informacjami o konferencji: bit.ly/Z5ttJ5


Kontakt:
Komitet organizacyjny:

dr Monika Jasińska
jasinskam@uph.edu.pl; tel. 507 677 557
dr Karol Pachnik
k.pachnik@uph.edu.pl; tel. 799 323 414
mgr Maryla Karczewska-Czapska
karczewskam@wp.pl; tel. 607 562 352