Kongres Kadry odbył się już po raz dwunasty!

Kongres Kadry odbył się już po raz dwunasty! nf.pl

W dniach 8 i 9 listopada br. w hotelu Mariott w Warszawie odbył się XII Kongres Kadry – największe i najbardziej prestiżowe w Polsce wydarzenie w branży HR. Równolegle do Kongresu odbywało się EXPO HR 2010. Organizatorem wydarzeń jest Nowoczesna Firma oraz Fundacja Obserwatorium Zarządzania.

Tematyka Kongresu skoncentrowana została wokół różnorodności pracowników i kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach, a całe wydarzenie przebiegało pod tytułem: „Siła różnorodności – ludzie, metody, trendy”. Wiele spośród wystąpień poświęconych było efektywnemu zarządzaniu personelem w dobie dynamicznych zmian społecznych i ekonomicznych. Zaproszeni prelegenci prezentowali przykłady sposobów zarządzania zasobami ludzkimi zaczerpnięte z firm, w których pracują. Na prelekcjach podczas Kongresu przedstawiono także najnowsze trendy HR.

DZIEŃ I

Pierwszy dzień Kongresu rozpoczęły sesje plenarne prowadzone przez gości specjalnych – Emmanuela Gobillot (USA) oraz Wojciecha Cejrowskiego.

Emmanuel Gobillot
w swoim wystąpieniu mówił o ograniczeniach, jakie nakładają na firmę struktury hierarchiczne oraz o konieczności zmiany podejścia do zarządzania. Jego zdaniem organizacja powinna być zarządzana elastycznie tak, by szybko i sprawnie reagować na zmiany w jej otoczeniu. Gobillot przedstawił trendy rozwoju, którymi powinni podążać liderzy, by sprawnie zarządzać w świecie masowych konsumentów.

Wojciech Cejrowski zwrócił szczególną uwagę na potrzebę zmiany utrwalonych sposobów myślenia w biznesie. Podawał przykłady z różnych miejsc na świecie, gdzie sposoby pracy i rozwiązywania problemów są inne i jego zdaniem skuteczniejsze niż w Europie, gdzie korporacje działają w oparciu o procedury, które w rzeczywistości blokują ich rozwój. Zdaniem prelegenta najlepszym modelem ekonomicznym jest wolność i twórczość, które pozwalają na szybszy i efektywniejszy rozwój organizacji.

Godło Inwestor w Kapitał Ludzki

Podczas Kongresu Kadry odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Laureatom Programu Inwestor w Kapitał Ludzki. Certyfikaty zostały wręczone laureatom przez panią Czesławę Ostrowską, wiceminister Pracy i Polityki Społecznej. Program ma na celu wyłonienie firm, które szczególnie angażują się w inwestycję w rozwój swoich pracowników.

Nagrody zostały przyznane piętnastu organizacjom:

1. Accord Finance S.A.
2. Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o.
3. ANKOL Sp z o.o.
4. Arcadis Sp. z o.o
5. ATENA Usługi Informatyczno Finansowe Sp. z o.o.
6. CNH Polska Sp. z o.o.
7. CYFROWY POLSAT S.A.
8. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
9. GRUPA TEVA (Pliva Kraków Z.F. S.A., TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., TEVA KUTNO S.A.)
10. LEK S.A. -  Sandoz TechOps Poland
11. MONEY EXPERT S.A.
12. PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku
13. RAIFFEISEN Bank Polska S.A.
14. Tesco Polska
15. Urząd Marszałkowski w ŁodziDZIEŃ II

Drugi dzień Kongresu Kadry również rozpoczęły sesje plenarne poprowadzone przez gości specjalnych.

Anna Frieling w swoim wystąpieniu na temat procesów tworzenia misji w przedsiębiorstwach zwróciła uwagę na tempo zmian zachodzących na zewnątrz organizacji. Według niej jest tak duże, że długofalowe plany i strategie przestają być skuteczne, dezaktualizują się. Tworzenie strategii wymaga przede wszystkim przygotowania umysłów i wyzwolenia kreatywności. To dwa podstawowe cele formalnej procedury tworzenia strategii firmy.

Rene Petrin (USA) przedstawił najlepsze praktyki w profesjonalnych programach mentoringowych. Prelegent zaprezentował dane statystyczne dotyczące poprawy efektów pracy osób korzystających z mentoringu, rozwoju ich karier zawodowych – awansów oraz wzrostu zarobków. Zdaniem Rene Petrin mentoring to przede wszystkim strategiczne podejście do rozwoju zarówno pracownika, jak i mentora, elastyczna koncepcja rozwoju dostosowana do unikalnych cech organizacji oraz relacja międzyludzka oparta na zaufaniu.

Major Rocco A. Spencer w swoim wystąpieniu również poruszył temat różnorodności. Posłużył się przykładami armii Stanów Zjednoczonych, gdzie żołnierze znacznie różnią się rasą, mają inne normy społeczne, religie czy rodzinne tradycje. Lider takiej grupy stoi przed trudnym zadaniem stworzenia jednej drużyny, pomimo wewnętrznych różnic. Zdaniem prelegenta lider zróżnicowanej grupy powinien przekazać swojemu zespołowi energię do wykonania zadań i misji w odpowiedni sposób. Do jego głównych zadań należy: jasne wyznaczanie celów, precyzyjne określenie wymagań, a także zdobycie zaufania pracowników i wytworzenie pozytywnej atmosfery sprzyjającej wymianie pomysłów. Zdaniem Majora Spencera to lider wyznacza wartości, a w związku z tym powinien postępować zgodnie z nimi dając przykład pracownikom.

Bob Ward wygłosił wykład na temat portali learningowych i widgetów. Jego zdaniem te rozwiązania są przyszłością rozwoju pracowników. Prelegent poruszył temat funkcjonowania organizacji według starych i nieefektywnych schematów z punktu widzenia przekazywania wiedzy. Według Boba Warda organizacje powinny korzystać z nowoczesnych sposobów dystrybuowania informacji, takich jak portale HR oraz media społecznościowe. Prelegent posłużył się przykładami serwisów YouTube oraz Twitter, które pozwalają na dużą swobodę. Zdaniem prelegenta nie należy jednak rezygnować ze sprawdzonych i usystematyzowanych sposobów nauczania.

Podczas tej edycji Kongresu Kadry wszyscy uczestnicy i dziennikarze zaproszeni na wydarzenie mogli porozmawiać z prelegentami w specjalnie wyznaczonej do tego sali  po każdym wystąpieniu.
Kongres Kadry oraz EXPO HR 2010 dostarczył wszystkim  ogromnej porcji  wiedzy eksperckiej.

Bieżące relacje z przebiegu Kongresu można było śledzić w serwisach Blip oraz Facebook. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia profili Nowoczesnej Firmy w internecie.

Polacamy: www.kongreskadry.nf.pl

 

Nowoczesna Firma S.A.