Koniec dofinansowania, początek problemów

Koniec dofinansowania, początek problemów nf.pl

Polska branża szkoleniowa znajduje się obecnie w wyjątkowej sytuacji. Na firmy szkoleniowe w najbliższym czasie oddziaływać będą dwa, niezwykle silne czynniki – wyczerpanie środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz kolejna fala kryzysu gospodarczego.

Koniec dofinansowania projektów szkoleniowych ze środków UE szczególnie niekorzystna będzie dla firm, które do tej pory opierały swoją działalność na realizacji zleceń z funduszy unijnych, nie zdobyły doświadczenia z klientami biznesowymi i nie mają wyrobionej na rynku marki. Wpływ na pogorszenie się sytuacji będzie również miało niedostosowanie oferty do zmieniających się realiów. Należy spodziewać się, że znaczny odsetek przedsiębiorstw o wskazanym profilu będzie miało poważne problemy z utrzymaniem się na rynku, a część z nich z powodu braku zleceń może nawet przestać funkcjonować. W trudnej sytuacji znajdą się również trenerzy, zajmujący się przede wszystkim obsługiwaniem szkoleń z dotacji EFS, zwiększy się konkurencja w tym zawodzie, wielu
z nich będzie musiało się przekwalifikować. 
Na wyczerpaniu  środków z UE powinny zyskać firmy o bogatym doświadczeniu, zróżnicowanej ofercie, dbające o jakość oferowanych usług.

Koniec obecnego programowania może również wpłynąć na zmianę cen usług szkoleniowych. Część firm szkoleniowych będzie chciała wykorzystać ten moment na urealnienie stawek, zaniżanych z uwagi na ceny oferowane przez ośrodki, bazujące na unijnym dofinansowaniu. Można także spodziewać się, że niektóre firmy i trenerzy, aby utrzymać się na rynku, będą drastycznie obniżać ceny swoich usług. 

Co w najbliższej przyszłości będzie ważne dla polskiej branży szkoleniowej będzie można przeczytać w najnowszym wydaniu kompendium Szkolenia w Polsce 2012. Ukaże się na rynku na przełomie października i listopada 2012 roku.

Nowoczesna Firma S.A.