KOORDYNACJA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH W SYTUACJACH KRYZYSÓW I KATASTROF

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH W SYTUACJACH KRYZYSÓW I KATASTROF nf.pl

Patronat programowy: Szkoła Główna Służby Pożarniczej Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Konferencja z udziałem gościa specjalnego: Nadbrygadiera Janusza Skulicha Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej PSP Prowadzenie obrad: dr Ryszard Grosset

PROGRAM 10:00 Wykład inauguracyjny: Funkcje koordynacyjne Obrony Cywilnej Kraju zaproszenie do wygłoszenia wykładu zostało skierowane do Pana Pawła Solocha, Podsekretarza Stanu w MSWiA 10:30 Wykład: Koordynacja i kierowanie działaniami ratowniczymi przez Wojewódzkie Centrum Koordynacji Ratownictwa Nadbrygadier Janusz Skulich, Śląski Komendant Wojewódzki PSP 11:10 Wykład: Zadania systemu o wzajemnym powiadamianiu o zagrożeniach Nadbrygadier w stanie spoczynku Maciej Schroeder 11:50 Prezentacja Sponsora konferencji: Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim Jan Feja, Grupa EMAX 12:30 Przerwa, lunch 13:00 Prezentacja: Wykorzystanie dostępnej infrastruktury teleinformatycznej do budowy systemu 112. Funkcjonowanie systemów 112 w Szwecji i Rumunii Jarosław Morawski, Kierownik ds. Sprzedaży, Sektor Publiczny, Ericsson Sp. z o.o. 13:30 Prezentacja: Narzędzia analiz przestrzennych w ocenie ryzyka Bogdan Zawiśliński, ESRI Polska 14:00 Wykład: Komunikacja kryzysowa – jako instrument podniesienia poziomu bezpieczeństwa ludności. Aspekty techniczne i organizacyjne risk communication dr Dariusz Wróblewski, Wicedyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 14:40 Przerwa 15:00 Wykład: Bezpieczeństwo ludności w aspekcie transgranicznych działań ratowniczych Nadbrygadier dr Ryszard Grosset, Szkoła Główna Służby Pożarniczej 15:40 Dyskusja panelowa: Służby, media i społeczeństwo w sytuacjach kryzysowych Tezy dyskusji:

  • Prognozowanie zachowań mediów podczas akcji kryzysowych
  • Konferencja prasowa w sytuacji nadzwyczajnej
  • Redagowanie tekstów komunikatów informacyjnych
  • Rola narzędzi teleinformatycznych w przekazie informacji,
moderowanie dyskusji: Ryszard Grosset, Dariusz Wróblewski, Wiesław Paluszyński 16:30 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów, losowanie upominków, obiad.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE Termin: 18 maja 2006 r. (czwartek) Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne "JAGIELLOŃSKA", ul. Jagiellońska 71 (naprzeciwko FSO, dojazd http://www.ckj.com.pl/plan.htm) Koszt udziału 1 osoby w konferencji wynosi: ¨ 430 zł + 22% VAT - dla użytkowników ¨ 700 zł + 22% VAT - dla przedstawicieli firm oferujących rozwiązania związane z tematyką konferencji Powyższy koszt obejmuje: udział w programie, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, zimny bufet w przerwie obrad, certyfikat udziału. Zgłoszenia: Warunkiem udziału jest przesłanie faksem wypełnionego formularza zgłoszeniowego (z załącznika) lub elektronicznie ze http://www.e-administracja.org.pl/konferencje/2006/kdr/formularz.php i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. Przyjęte zgłoszenie na tydzień przed konferencją zostanie potwierdzone faksem - zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz sposób płatności i numer konta. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Biuro organizacyjne: Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. rok założenia 1991 ul. Międzyborska 50 04 -041 Warszawa NIP 526-020-98-40 KRS 0000208659 tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51 fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 www.cpi.com

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.