Kraków. Bezpłatny warsztat dla nauczycieli-Stereotypy, dyskryminacja - wiedza i przeciwdziałanie

Kraków. Bezpłatny warsztat dla nauczycieli-Stereotypy, dyskryminacja - wiedza i przeciwdziałanie nf.pl

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza nauczycieli uczących przedmiotów humanistycznych na poziomie gimnazjum oraz liceum do udziału w bezpłatnym warsztacie pt. "Stereotypy,
dyskryminacja , wiedza i przeciwdziałanie" towarzyszącym spotkaniu Klubu Europejskiego, które odbędzie się 6 czerwca 2007 w Krakowie. Celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat
skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji grup marginalizowanych. Uczestnicy pracować będą nad tym jak skutecznie organizować i realizować działania tak, aby
uwzględnić potrzeby osób wykluczonych ze względów etnicznych, rasowych, ekonomicznych. Warsztat poprowadzi Natalia Sarata, asbsolwentka socjologii (UJ), europeistyki (UJ) i podyplomowych interdyscyplinarnych studiów z zakresu gender (UJ). Od 2002 r. związana z sektorem pozarządowym. Trenerka antydyskryminacyjna i genderowa, członkini sieci trenerskiej
gender mainstreaming IW EQUAL, koordynowanej przez Fundację "Fundusz Współpracy" i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Przedstawicielstwo w Polsce (UNDP). Autorka licznych publikacji dotyczących antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej oraz
przeciwdziałania dyskryminacji ze względów na płeć i inne przesłanki.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów