Kredyt a pożyczka - co warto wiedzieć o różnicach między nimi?

Kredyt a pożyczka - co warto wiedzieć o różnicach między nimi? pieniądze

Kredyt i pożyczka różnią się podmiotem, który ma prawo ich udzielić. Kolejne różnice to przepisy prawne. Warto wiedzieć, że bank obraca pieniędzmi swoich klientów, natomiast pożyczkodawca może pożyczyć tylko środki będące jego własnością.

Kredyt - co to jest?

Kredyt to środki pieniężne, które są przekazywane przez kredytodawcę kredytobiorcy na określony w umowie czas. Umowa powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Muszą się w niej znajdować następujące elementy: wysokość kredytu, termin i zasady jego spłaty, wysokość prowizji, wysokość oprocentowania oraz warunki jego zmiany. Kredyt może zostać udzielony jedynie przez bank. Podjęte w ten sposób zobowiązanie finansowe powinno zostać uregulowane wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie. Ważne jest to, że podczas starania się o kredyt należy podać cel, na który zostaną przeznaczone uzyskane w ten sposób pieniądze. To, czy i w jakiej wysokości środki zostaną przyznane osobie ubiegającej się o dodatkowe pieniądze, jest uzależnione od jego zdolności kredytowej. Termin ten oznacza możliwość regularnego spłacania podjętego zobowiązania. Jeśli zdolność kredytowa pozwala na oddawanie co miesiąc rat kredytu w wysokości 5 tysięcy złotych, klient dostanie właśnie taką kwotę.

Co warto wiedzieć o pożyczce?

Pożyczka to pojęcie o wiele szersze niż kredyt. Może jej udzielić zarówno instytucja finansowa: bank czy firma parabankowa, jak i osoba fizyczna. Pożyczane pieniądze muszą być własnością pożyczkodawcy, a nie osób trzecich. Co ciekawe, pożyczać wolno nie tylko środki pieniężne, ale także przedmioty. Zasady dotyczące tego typu zobowiązań finansowych zostały zapisane w Kodeksie cywilnym. Instytucje pozabankowe powinny działać także w zgodzie z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczka poniżej 500 zł nie musi być zawierana na podstawie umowy. Należy ją spisać, jeśli wartość środków pieniężnych lub przedmiotów przekracza  tę kwotę.

Różnice między kredytem a pożyczką

Kredyt i pożyczka różnią się przede wszystkim instytucją, która może ich udzielić. W pierwszym przypadku jest to bank, natomiast w drugim zarówno instytucja finansowa, jak i osoba fizyczna. Przeznaczenie pożyczonych pieniędzy powinno zostać określone przez kredytobiorcę. To jeden z warunków otrzymania wsparcia finansowego. Natomiast pożyczkobiorca może wykorzystać uzyskane pieniądze lub przedmioty w dowolny, wybrany przez siebie sposób. Następna różnica pomiędzy kredytem a pożyczką to uregulowanie prawne. Wszystkiego o udzielaniu kredytów można dowiedzieć się z prawa bankowego. Z kolei informacje o pożyczkach znajdują się w Kodeksie cywilnym i Ustawie o kredycie konsumenckim. W przypadku kredytu umowa jest niezbędnym dokumentem. Jeśli chodzi o pożyczkę, należy spisać umowę dopiero wtedy, kiedy wartość przedmiotów lub środków pieniężnych przekracza 500 zł. W pozostałych przypadkach strony ustalają zasady spłaty między sobą. Kredyt zawsze obarczony jest opłatami takimi jak prowizja i odsetki, natomiast pożyczka może być zupełnie darmowa. Bardzo ważne jest to, że środki przekazywane w ramach pożyczki muszą stanowić własność pożyczkodawcy. Banki obracają natomiast pieniędzmi swoich klientów. Warto wiedzieć, że pieniądze z kredytu nie stają się własnością kredytobiorcy, a pożyczka jest własnością pożyczkodawcy.

Artykuł został zrealizowany we współpracy z https://smartpozyczka.pl/