Kredyt Europejski – nowa oferta kredytowa GB

Kredyt Europejski – nowa oferta kredytowa GB nf.pl

GETIN Bank dzięki umowie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) wprowadził do oferty preferencyjny Kredyt Europejski, nowy produkt skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw.

Kredyt może być przeznaczony na cel inwestycyjny tj. powiększenie majątku trwałego, w tym zakup nieruchomości, refinansowanie kosztów poniesionych na cele związane z projektem inwestycyjnym do 12 m-cy po zakończeniu inwestycji, cel komercyjny oraz cele obrotowe (średnio i długoterminowe inwestycje w kapitał obrotowy). 

Okres kredytowania wynosi w zależności od rodzaju produktu do 60 miesięcy przy kredycie obrotowym oraz do 180 miesięcy w przypadku kredytu inwestycyjnego. Zabezpieczeniem przy opcji skorzystania z oferty Banku może być m.in. lokal lub budynek komercyjny, w którym nie jest prowadzona działalność produkcyjna lub magazynowa, cesja z tytułu umów najmu, cesja z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości, zastaw na majątku obrotowym i trwałym lub pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w Getin Noble Banku SA.

GETIN Noble Bank S.A.