Legalna praca cudzoziemców kuleje

Legalna praca cudzoziemców kuleje nf.pl

Połowa przedsiębiorców ma problemy z prawidłowym zatrudnianiem obcokrajowców. Świadczą o tym wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z 2010 r. i z okresu od 1 stycznia do 31 maja 2011 r. W tym czasie PIP odnotowała znaczny wzrost przypadków nielegalnego zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Takie zjawisko stwierdzono aż w co drugim badanym podmiocie. Główną przyczyną tych nieprawidłowości jest nastawienie zarówno pracodawców, jak i pracowników na osiąganie doraźnych korzyści finansowych. Przy takim podejściu na dalszy plan schodzi oczywiście przestrzeganie reguł zatrudnienia. Najczęściej nielegalnie pracują Ukraińcy, Wietnamczycy, Koreańczycy i Chińczycy. Co ciekawe, w tym roku na pierwszym miejscu wśród narodowości zarobkujących niezgodnie z przepisami znaleźli się Macedończycy. Jak jednak wyjaśnia Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy, trudno tu mówić o nowej tendencji co do narodowości pracowników. Największe nasilenie nielegalnej pracy obcokrajowców nadal daje się zaobserwować w budownictwie. W tym roku dużo było także takich przypadków w handlu, zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów