Lewiatan za pracą zmianową w niedziele i święta

Lewiatan za pracą zmianową w niedziele i święta nf.pl

Trzeba utrzymać pracę zmianową w katalogu prac dopuszczonych w niedziele i święta, ale w brzmieniu obecnie obowiązującym - uważa PKPP Lewiatan.


Resort pracy zaproponował zmiany w przepisach kodeksu pracy, które uniemożliwią pracę zmianową w niedziele i święta. Nowe przepisy wykluczyłyby funkcjonowanie firm, które w wolne dla większości dni świadczą usługi na rzecz kontrahentów z całego świata. Chodzi, np. o centra obsługi klientów i finansowo-księgowe.- Konieczne jest zachowanie obecnego brzmienia pracy zmianowej. Projektowana definicja jest niewystarczająca, bo pozwala na pracę w niedzielę i święta, ze względu na technologię produkcji lub konieczność zaspokajania w sposób ciągły potrzeb społecznych.

Natomiast pracodawcom zależy na umożliwieniu zaspokajania potrzeb biznesowych, korporacyjnych, np. przez działalność centrów rozliczeniowych, księgowych, IT i innych, które świadczą usługi firmom na całym świecie. Wystarczy, że współpracę zakłóci różnica czasowa i praca będzie niedozwolona, bo będzie się musiała odbywać niedzielę lub święto. Na tym rozwiązaniu stracą wszyscy - pracodawcy, pracownicy i budżet państwa.

Na ostatnim roboczym spotkaniu członków Komisji Trójstronnej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zadeklarowało zmiany w projekcie ustawy, aby umożliwić jednak pracę zmianową w niedziele i święta - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert PKPP Lewiatan.