Logistycy na polskim rynku pracy

Logistycy na polskim rynku pracy Image courtesy of renjith krishnan/FreeDigitalPhotos.net

Logistyk – długi czas wybierany jako zawód bardziej z przypadku niż ze świadomego wyboru od kilku lat staje się coraz bardziej popularny.

Jakie wynagrodzenia i benefity są oferowane specjalistom i menedżerom z tego obszaru? Jaka ścieżka kariery jest najbardziej atrakcyjna? Jakie umiejętności są standardem, a jakie pozwolą się wyróżnić na rynku pracy? Wyniki badania Antal International „Logistycy w Polsce” pozwalają odpowiedzieć na te pytania.

Logistyk bez wykształcenia kierunkowego

  • Logistycy w większości znają j. angielski i przynajmniej 1 technikę optymalizacyjną, ponad połowa z nich ma przynajmniej 1 certyfikat.
  • W pracy logistycy cenią stabilność zatrudnienia i work-life balance, a narzekają na wynagrodzenia i możliwości szkolenia.
  • 59% specjalistów i menedżerów z obszaru logistyki planuje zmienić pracę w przeciągu najbliższych miesięcy.

Antal International podczas Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki opublikował wyniki badania „Logistycy w Polsce”. Badanie miało na celu nakreślenie obrazu specjalistów i menedżerów z tego obszaru. Wyniki pozwoliły na opisanie warunków zatrudnienia oferowanym logistykom, a także postaw tej grupy na rynku pracy. Badanie zostało przeprowadzone pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki.

Podobne artykuły:

Logistyka – to przypadek …

Zdecydowana większość respondentów (93%) legitymuje się wykształceniem wyższym. Jednak, aż co trzeci logistyk deklaruje edukację w innym obszarze niż TSL. 43% badanych ma wykształcenie kierunkowe w obszarze TSL, a 32% ukończyło studia podyplomowe na tym kierunku.

„Badanie pokazuje, że logistyka jest zawodem interdyscyplinarnym i wykształcenie nie zawsze było kluczem do sukcesu. 10-15 lat temu konkurencja pomiędzy kandydatami w tej branży była mniejsza i logistykom zaczynającym swoją karierę znacznie łatwiej było wejść na rynek pracy. Teraz w umysłach młodych ludzi świadomość złożoności procesów logistycznych i wyzwań, jakie za sobą one niosą jest zdecydowanie wyższa. Przekłada się to na wrost odsetka osób kształcących się w tym kierunku.” – komentuje Fabian Pietras, starszy konsultant Antal Engineering & Operations.

Wykształcenie

Coraz częściej jednak młodzi ludzie stawiają na wykształcenie stricte logistyczne. Według danych GUS w 2009 roku kierunki z obszaru usług transportowych ukończyło ponad 260 tys. studentów. W tym samym roku edukację w tym zakresie rozpoczęło prawie 2 miliony osób.

Co ułatwia karierę w logistyce?

Badani specjaliści i menedżerowie wskazali, jakie znają języki, techniki optymalizacyjne oraz posiadane certyfikaty. Standardem jest znajomość języka angielskiego, a także przynajmniej jednego systemu optymalizacyjnego – najczęściej 5S, który był wykorzystywany podczas prowadzenia projektów przez ponad 80% logistyków. Prawie każdy respondent (91%) w swojej codziennej pracy wykorzystuje program Excel. Ponad połowa (59%) badanych deklaruje też pracę na systemie SAP.

„Najczęściej logistycy deklarują posiadanie certyfikatu ADR. Do najbardziej pożądanych przez pracodawców należy Green/Black Belt, którego posiadanie deklaruje tylko 13% respondentów. Ceniony jest również APICS.” – zauważa Konrad Królikowski, starszy konsultant Antal Engineering & Operations.

Warunki zatrudnienia logistyków

Do najczęściej satysfakcjonujących warunków zatrudnienia logistyków należy: lokalizacja (75%), stabilność zatrudnienia (58%) oraz work-life balance (48%). Natomiast najczęściej niezadowolenie budzi: wysokość wynagrodzenia (56%), możliwości szkolenia (56%) oraz styl zarządzania i kultura organizacyjna (55%). Warto przyjrzeć się, jak kształtują się nisko oceniane przez logistyków płace.

Zarobki

Prawie co czwarty badany zarabia pomiędzy 5 000 a 7 000 PLN brutto miesięcznie. Stosunkowo wysoki odsetek respondentów (21%) otrzymuje wynagrodzenie nie przekraczające 5 000 PLN brutto miesięcznie. Zarobki 5% logistyków przekraczają 20 000 PLN brutto miesięcznie.

„Wśród osób z obszaru spedycji zarobki największej grupy (43%) nie przekraczają 5 000 PLN brutto miesięcznie. M.in. właśnie dlatego to spedycja należy do najmniej popularnych obszarów wśród logistyków – tylko 18% chciałoby się w nim rozwijać zawodowo.” – zauważa Fabian Pietras, starszy konsultant Antal Engineering & Operations.

Do najczęściej gwarantowanych logistykom benefitów należy służbowy laptop i telefon (67%) oraz opieka medyczna (50%). Stosunkowo często logistycy mają do swojej dyspozycji samochód służbowy (42%).

Nieprzywiązani do obecnego miejsca pracy

59% logistyków planuje w przeciągu najbliższych miesięcy zmienić pracę, a 41% wiąże swoje plany rozwoju kariery z obecnym miejscem pracy.

„Wyniki badania wskazują, że najbardziej lojalni są pracownicy do 30 roku życia. W momencie kiedy zdobędą już kilka lat doświadczenia zawodowego chętnie podejmują się nowych wyzwań i szukają bardziej atrakcyjnych ofert. Duże zmiany w samych strukturach firm logistycznych wpływają na wysoką rotację, a niepewność na rynku pracy przekłada się na mniejsze związanie logistyków z obecnym miejscem pracy.” – tłumaczy Konrad Królikowski, starszy konsultant Antal Engineering & Operations.

Specjaliści i menedżerowie logistyki deklarują też dużą mobilność. Gotowość do relokacji wyraża 87% badanych. Jednak co piąta osoba zdecydowałaby się na relokację tylko w ramach 60 km, zaś 18% respondentów jedynie w granicach Polski. Dla największego odsetka badanych logistyków najbardziej atrakcyjnymi miastami pod kątem relokacji są: Warszawa (45%), Kraków (37%), Wrocław (36%).

Podobne artykuły:

Antal International Sp. z o.o.