Lojalka może związać urzędnika, ale nie musi

Lojalka może związać urzędnika, ale nie musi nf.pl

Organy administracji publicznej, które pozwalają na zdobywanie lub podnoszenie kwalifikacji przez swoich pracowników i partycypują w kosztach kształcenia, powinny zadbać o podpisywanie z nimi umów - radzi Dziennik GP.


Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm) zawiera definicję "podnoszenia kwalifikacji zawodowych". Zgodnie z art. 1031 par. 1 przez podnoszenie kwalifikacji rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. W praktyce oznacza to więc albo skierowanie pracownika na szkolenie, kursy, studia lub studia podyplomowe, które mogą podnieść jego kwalifikacje lub uzupełnią jego wiedzę, albo zgodę na wybraną przez pracownika formę i kierunek kształcenia.


Jak na taką okoliczność powinien przygotować się pracodawca i jak ma się zabezpieczyć przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z przedłużającą się z winy pracownika nauką lub chęcią odejścia osoby zaraz po zakończeniu kształcenia" Warto o tym pomyśleć, jeszcze zanim wyśle się pracownika na kurs czy szkolenie, albo zanim pozwoli mu się pójść na studia Zwłaszcza te niezwiązane z preferowanymi przez pracodawcę kierunkami rozwoju pracownika.

Dziennik Gazeta Prawna