Losowanie i konkurs - kiedy płacić podatek?

Losowanie i konkurs - kiedy płacić podatek? nf.pl

Jeżeli wynik uzależniony jest od zdarzenia losowego, to nie mamy do czynienia z konkursem w rozumieniu ustawy o PIT. Nie można o nim także mówić, gdy uczestnicy nie rywalizują o wygraną, czyli nie występuje element współzawodnictwa. Tak orzekł WSA w Szczecinie 12 stycznia 2012 r. 0 SA/Sz 852/11). Spółka zajmuje się m.in. udzielaniem poręczeń kredytów przyznawanych przez banki przedsiębiorcom. W celu wyróżnienia osób zatrudnionych w oddziałach banków zamierza zorganizować konkurs, którego uczestnicy będą mogli wylosować nagrody pieniężne lub rzeczowe. We wniosku o interpretację zapytała, czy do nagród do kwoty 760 zł. zastosowanie znajdzie zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT oraz czy do nagród o wartości ponad tę kwotę można stosować art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Zdaniem spółki oba te przepisy mają zastosowanie. Organ podatkowy uznał takie stanowisko za nieprawidłowe. Wskazał, że opisana inicjatywa nie jest konkursem. To dlatego, że nie występuje tu element rywalizacji. Zdaniem organu nie dochodzi również do sprzedaży premiowej, ponieważ pracownicy banków nie uzyskują nagród w związku z zawarciem umowy sprzedaży w swoim imieniu.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów