Macierzyński i własna firma

Macierzyński i własna firma nf.pl

Z dniem 1 września 2009 roku, weszły w życie przepisy, które wprowadziły istotne zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych.

Przede wszystkim poprawi się sytuacja matek dorabiających na urlopie macierzyńskim. Dotyczy to pań, które pracują na etacie i dorabiają np. prowadząc działalność gospodarczą, zawierających umowy zlecenia lub umowy agencyjne.

Od 1 września mamy przebywające na urlopie macierzyńskim (ze stosunku pracy), które mają drugi tytuł do ubezpieczenia, taki jak pozarolnicza działalność gospodarcza, umowa zlecenia, umowa agencyjna, będą odprowadzały składkę tylko z tytułu umowy o pracę.

Z drugiego tytułu będzie można się ubezpieczyć dobrowolnie. Czasami panie będą objęte podwójnym ubezpieczeniem.

Jeśli dana osoba w okresie urlopu macierzyńskiego będzie mieć dodatkowe zatrudnienie na umowę o pracę. Ta zmiana dotyczy tylko kobiet, które dorabiają na urlopie macierzyńskim. Kobiety na urlopie wychowawczym nie będą płaciły w takim przypadku składek z dwóch tytułów.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów