Marketing bazodanowy bez tajemnic

Marketing bazodanowy bez tajemnic nf.pl

Z biegiem czasu rola marketingu bezpośredniego ewoluowała z narzędzia służącego wyłącznie sprzedaży produktów do instrumentu budowania długofalowych relacji z klientami. Jednak to czy dany przekaz zostanie zauważony i wysłuchany w głównej mierze zależy od umiejętności zrozumienia, analizy i przetworzenia wiedzy dotyczącej strategicznych grup docelowych.

Wykorzystanie w akcjach promocyjnych starannie wyselekcjonowanych informacji o klientach stanowi punkt wyjścia skutecznego dotarcia do konkretnego odbiorcy. W przeciwieństwie do marketingu klasycznego, w którym stawia się na kampanie o charakterze masowym, marketing bazodanowy pozwala zindywidualizować przekaz oraz dostosować go do konkretnych wymagań i potrzeb adresata. Atutem baz danych jest nie tylko możliwość dokonania ścisłej segmentacji odbiorców komunikatu, ale również spersonalizowania kampanii zarówno na etapie planowania, jak i realizacji.

W dobie rosnącej konkurencji konsumenci są wręcz bombardowani przekazami reklamowymi kierowanymi do szerokich mas. Wobec natłoku ofert i informacji tym większego znaczenia nabierają akcje bezpośrednie, ukierunkowane na konkretne potrzeby konkretnego klienta. Tym bardziej, że marketing bazodanowy pozwala pominąć odbiorców przypadkowych czy niezainteresowanych i trafić z ofertą wyłącznie do potencjalnych kupców.

Bazy danych stanowią kompendium wiedzy o konsumentach i firmach pozwalając na trafną identyfikację adresatów kampanii i tworzenie grup docelowych praktycznie dla każdej branży. Informacje teleadresowe to warunek konieczny, ale niewystarczający do prowadzenia marketingu one-to-one. Obok danych podstawowych, takich jak imiona, nazwiska i dane teleadresowe, zawierają zbiory uporządkowanych, szczegółowych informacji obejmujących m.in. dane geograficzne, demograficzne czy psychograficzne. Dane te skutecznie wykorzystywane są w kampaniach reklamowych lub informacyjnych kierowanych do potencjalnych i aktualnych klientów firmy. Ich celem może być zarówno pozyskanie nowych kontrahentów, ale także podtrzymanie świadomości marki i umocnienie pozytywnych relacji z promowaną firmą.

Bazy konsumenckie wzbogacone są o informacje związane z wykształceniem, branżą zatrudnienia, zainteresowaniami, potrzebami, tendencjami i preferencjami nabywczymi, cenionymi wartościami czy nawet wysokością zarobków. Z kolei biznesowe określają branżę, wielkość zatrudnienia, lokalizację czy wielkość obrotu.

Nie mam wątpliwości, że bazy danych to pomocne źródło informacji dla ludzi dopiero otwierających firmę, prowadzących działalność lub wprowadzających na rynek nowy produkt lub usługę. Informacje w nich dostępne pozwalają na prowadzenie zindywidualizowanych kampanii reklamowych o ogólnokrajowym zasięgu mających na celu doprowadzenie do rozpoznawalności firmy i umocnienie więzi z klientem – tłumaczy Tomasz Pakulski, Product Manager platformy komunikacyjnej Redlink.pl.

Aby bazy danych zdały swój egzamin muszą być regularnie weryfikowane, tak by zawierały zawsze sprawdzone i kompletne informacje o klientach. Z tego powodu marketing bazodanowy w dużej mierze opiera się na ciągle aktualizowanych statystykach, w oparciu o które budowane są strategie kontaktu i modele przewidywanych zachowań konsumenckich.

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, że niezwykle ważne w relacjach biznesowych są nie tylko działania ukierunkowane na sprzedaż, ale również utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami. - Służyć temu mogą na przykład programy lojalnościowe oraz oferty specjalne tworzone na podstawie informacji zaczerpniętych z baz danych. Nie ma lepszej drogi do potrzymania więzi z klientem niż poznanie jego potrzeb i dostarczenie produktów, które spełnią jego wymagania – dodaje Tomasz Pakulski.

Gromadzenie informacji o klientach, pozyskiwanie nowych danych, segmentacja i przetwarzanie kontaktów w grupy oraz późniejsze aktualizacje to zajęcie czasochłonne, kosztowne, wymagające zatrudnienia doświadczonych analityków. Na rynku działają jednak firmy, których filarem działań jest prowadzenie i udostępnianie baz danych w oparciu o model outsourcingu. Jedną z nich jest firma Vercom i jej autorska platforma komunikacyjna Redlink.pl, w ramach której od października br. istnieje opcja udostępniania baz danych.

BEST Image Public Relations