Marnotrawienie energii

Marnotrawienie energii Photo credit: josemanuelerre / Foter

Od zawsze wiadomo, że w życiu chodzi o energię. To jest najcenniejszy z istniejących towarów. Cokolwiek się dzieje wymaga energii i dzięki niej się dzieje.

Wszystko jest w porządku, jeśli energia zainwestowana, jest następnie przetworzona i odebrana w innej formie, ale istnieją też sytuacje, w których energia w rzeczywistości „znika” lub precyzyjniej rzecz ujmując, wraca jej znacznie mniej niż zostało włożone. Istnieje też możliwość, że długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia są na minus. Natychmiastowy zysk energetyczny potrafi bardzo sprawnie wprowadzić nas w błąd i nawet nie spostrzeżemy, że w kontekście długofalowym tracimy.

Przepływ energii

Z biologicznego punktu widzenia nasz organizm działa dzięki pozyskiwaniu i przetwarzaniu energii. Zarządza nią samoczynnie utrzymując nasze ciało przy życiu. Od jakości tego procesu zależy wprost jakość naszego życia. Spożywamy pokarmy właśnie po to, by przetworzyć je w energię życiową. To nieprawda, że żyjemy dzięki kartoflom, warzywom i kotletom. Żyjemy dzięki energii z nich pozyskanej. Właściwie jedzenie wcale nie jest konieczne. Wystarczy woda, medytacja i energia słoneczna. To jednak wymaga bardzo wysokiego poziomu duchowego rozwoju, umiejętności utrzymywania się na wysokim poziomie świadomości, wielu ćwiczeń oraz ogromnej dyscypliny zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Oddychanie również jest niezbędnym elementem składowym pozyskiwania energii. Dzięki niemu następują różnorodne procesy chemiczne, których końcowym produktem jest oczywiście energia.

Podobne artykuły:

W zdrowym organizmie kanały energetyczne są drożne i nic nie zakłóca przepływu energii. Jednak pamiętając, że przyczyna jest równocześnie skutkiem należy dodać, że jeśli energia krąży w odpowiedni sposób, to organizm jest zdrowy. Ale zagadka.

Zarządzanie energią to najbardziej podstawowa czynność życiowa człowieka

Rodzimy się i już mamy tę umiejętność. Mieliśmy ją zanim się urodziliśmy. Nie umiemy wielu rzeczy, ale w przetwarzaniu energii od początku naszego istnienia jesteśmy doskonali. Jest to umiejętność nieświadoma - i dla niektórych pozostaje taką przez całe życie. Dobra wieść jest taka, że od każdego indywidualnie zależy to, na ile nauczy się zarządzać swoją energią świadomie.

Istnieją różne płaszczyzny przepływów energetycznych. Można zastanawiać się nad różnorodnymi bytami (zwierzęta, drzewa) lub nad zjawiskami dokonującymi się w świecie i związanymi z nimi przepływami energetycznymi. Jednak interesujące z punktu widzenia człowieka jest przede wszystkim to, co dotyczy właśnie jego. Dlatego zajmiemy się dwoma kluczowymi procesami energetycznymi. Po pierwsze procesem wewnętrznym, czyli "ja - ja", po drugie procesem mieszanym, czyli "ja - inny człowiek". W rzeczywistości, każde nasze działanie da się sprowadzić do naszego zysku lub naszej straty energetycznej. Zrozumienie procesów energetycznych zachodzących w świecie, w innych ludziach i w nas samych jest niezbędne, by zacząć panować nad własną mocą lub - powiedzmy to sobie szczerze - by ją w ogóle uruchomić. Używając przenośni: "Co powoduje, że jeździmy na flaku?", "Gdzie i czym są "dziury?", "W jaki sposób możemy je skutecznie pozatykać?"

Możemy sobie wielu rzeczy nie uświadamiać, jednak to nie oznacza, że one nie istnieją.

Jak działa układ energetyczny człowieka?

To bardzo sensowne i bardzo użyteczne pytanie. Trzeba zrozumieć budowę i działanie systemu energetycznego, który posiada każdy człowiek - to wiele wyjaśnia. To układ, którego nie zobaczysz prześwietlając się promieniami Roentgena, ani w podczerwieni. Nie zbadasz go też za pomocą gastroskopii, czy rezonansu magnetycznego. Ośrodki tego układu wymykają się naszym zmysłom - no może z nielicznymi wyjątkami. Nie można ich dotknąć, powąchać, posmakować, usłyszeć lub zobaczyć. Ważne jest, że, pomimo iż ów układ jest tak bardzo nieuchwytny, to jednak bardzo odczuwalny. Da się ogarnąć, objąć naszym wewnętrznym doświadczeniem. Komunikuje się z nami nieustannie.

Układ energetyczny

(Na podstawie pism Choa Kok Sui)

Zacznijmy od tego, co jest najważniejsze w tym układzie - od energii. To siła, która utrzymuje nasze ciało przy życiu i jest odpowiedzialna za stan jego zdrowia. Nazywana jest na wiele sposobów: prana, ki, bioenergia, pneuma (Grecy), mana (Polinezyjczycy), ruah - dech życia (hebrajczycy). Energia ta pochodzi głównie ze słońca, powietrza i ziemi. Przez ludzi jest pozyskiwana również z pożywienia i wody, a następnie przetwarzana w naszym układzie energetycznym. Dla przykładu energia zawarta w powietrzu jest wchłaniana w procesie oddychania do płuc, ale też może być pobierana bezpośrednio z powietrza przez ośrodki energetyczne ciała bioplazmatycznego, czyli czakry. Oczywiście tylko wtedy, gdy są drożne. Bardzo często czakry są "zablokowane" i nie działają tak, jak działać powinny.

Ciało bioplazmatyczne pobiera pranę i rozprowadza ją po całym fizycznym organizmie. Dzieje się to za pomocą kanałów bioplazmatycznych - meridianów. Krążąca w nich energia - prana, ki, odżywia i regeneruje ciało. Meridiany są odpowiednikami naczyń krwionośnych w fizycznym organizmie. Istnieje kilka głównych kanałów i tysiące o mniejszym znaczeniu.

Bioplazma (bio - życie, plazma - czwarty stan materii) oznacza niewidzialne, energetyczne ciało zbudowane z subtelnej eterycznej materii. Ciało bioplazmatyczne (zwane inaczej wewnętrzną aurą) przenika ciało fizyczne i sięga poza jego granice na odległość około 10-13 centymetrów. To pole niewidzialnej energii świetlnej, przypominające kształtem widzialne fizyczne ciało. Wewnętrzna aura przenikana jest przez promienie bioplazmatyczne, zwane inaczej promieniami zdrowia, które sięgają kilkadziesiąt centymetrów poza ciało fizyczne. To jest aura zdrowia. Jest jeszcze trzecie pole świetlnej energii, zwane aurą zewnętrzną. Sięga na odległość około jednego metra od granicy fizycznego ciała. Jest czymś w rodzaju pojemnika subtelnej energii. Można powiedzieć, że to siła zaporowa przeciwdziałająca utracie znajdującej się wewnątrz energii.

Jak już wspomnieliśmy, bardzo ważnymi częściami ciała bioplazmatycznego są ośrodki energetyczne (ośrodki wirującej energii), czyli czakry. Przenikają one ciało fizyczne i sięgają poza jego granice. Istnieją czakry duże (8-10 cm średnicy), średnie (około 5 cm średnicy) i małe (około 2,5 cm średnicy). Zazwyczaj mówi się o siedmiu głównych centrach energetycznych (czakry: podstawowa, płciowa, splotu słonecznego, sercowa, gardłowa, czołowa i ciemieniowa, czyli czakra korony). W rzeczywistości czakr głównych jest jedenaście (oto pozostałe główne czakry: meng mein, pępkowa, śledzionowa i adźnia). Niektóre występują parami, np. sercowa przednia i tylna tworzą całość. Główne zadanie czakr polega na wchłanianiu, przetwarzaniu i rozprowadzaniu prany (życiowej energii) po różnych częściach ciała. Kontrolują, energetyzują fizyczne ciało i odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jego części i narządów.

Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe