Mija pierwszy miesiąc szkoleń ze Studium Wykonalności

Mija pierwszy miesiąc szkoleń ze Studium Wykonalności nf.pl

Mija pierwszy miesiąc szkoleń realizowanych w ramach wielomiesięcznego projektu MInisterstwa Rozwoju Regionalnego - w wyniku wygranego przetargu Lemtech Konsulting realizuje cykl bezpłatnych dla uczestników szkoleń za zakresu studium wykonalności. Proces rekrutacji pokazał jak wieka jest potrzeba szkolenia kadr w instytucjach zaangażowanych we wdrożenie głównych programów operacyjnych oraz jak bardzo potrzebują tych szkoleń beneficjenci projektów kluczowych.

Projekt potrwa do marca 2010. Przeszkolonych zostanie ok. 800 osób, z czego większą część stanowić będą przedstawiciele beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych realizowanych w ramach następujących programów operacyjnych:

 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Program szkoleniowy objął następujące zagadnienia:

 • rola studium wykonalności w procesie inwestycyjnym,
 • zakres studium wykonalności
 • metodologia opracowania studium wykonalności (matryca logiczna, część merytoryczna studium, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, analiza wrażliwosci i ryzyka)
 • prezentacja przykladowych studiów wykonalności z róznych dziedzin
 • tworzenie studium wykonalności w praktyce (warsztaty- studium przypadku)
 • najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu studium
 • jak poprawnie przygotować zamówienie na sporzadzenie studium (opis przedmiotu zamówienia, SIWZ, kryteria wyboru wykonawcy)
 • jak zweryfikować i odebrać studium wykonalności od wykonawcy

Więcej informacji na stronie: http://szkolenia.lemtech.pl/

Agata Jałyńska LEMTECH Konsulting Sp. z o.o.