Minister Pracy Patronem Honorowym Programu Inwestor w Kapitał Ludzki

Minister Pracy Patronem Honorowym Programu Inwestor w Kapitał Ludzki nf.pl

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak objęła patronatem honorowym Ogólnopolski Program Certyfikacyjny Inwestor w Kapitał Ludzki, organizowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania. Celem Programu jest stałe podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce poprzez promocję organizacji spełniających najwyższe standardy w tym zakresie.


Patronat ze strony Ministerstwa dowodzi, jak wielką rolę na polskim rynku spełnia Program „Inwestor w Kapitał Ludzki– podkreśla menedżer projektu Agnieszka Chaber-Tomczak – naszym celem jest popularyzacja idei inwestowania w kapitał ludzki i profesjonalizacji działań HR. Program organizowany jest już od dziesięciu lat i również w 2010 roku kolejne organizacje mają możliwość ubiegania się o prestiżowe Godło, które przyznawane jest w czasie uroczystej Gali towarzyszącej największej imprezie w branży HR jaką jest Kongres Kadry.


Godło dla liderów zarządzania zasobami ludzkimi

Ogólnopolski Program Certyfikacyjny Inwestor w Kapitał Ludzki przeznaczony jest dla wszystkich firm i instytucji oraz oddziałów/filii koncernów działających na terenie Polski, które w sposób odpowiedzialny myślą o rozwoju kompetencji swoich pracowników, a poprzez to całej organizacji. Założeniem programu jest pomoc organizacjom w weryfikacji standardów zarządzania zasobami ludzkimi, wprowadzania zmiany oraz wspieranie budowania wizerunku pożądanego pracodawcy (Employee Branding) na rynku marketingu personalnego. Laureaci poprzednich edycji Programu potwierdzają, że przyznanie Godła okazało się znakomitym narzędziem wspierającym rekrutację. Jak podkreśla Grażyna Iwańska, Dyrektor Departamentu Kadr DZ BANK Polska S.A.: „Udział w Programie IWKL dał nam niepowtarzalną okazję do porównania się z najlepszymi firmami w Polsce w zakresie działań na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, szczególnie w czasie kryzysu. Przyznanie nam Godła IWKL spowodowało, iż staliśmy się atrakcyjnym pracodawcą na rynku pracy, czemu wyraz daje duże zainteresowanie ze strony potencjalnych kandydatów”.


Każda organizacja oceniana jest pod kątem rozwoju kadr, odpowiedzialnej i przejrzystej polityki personalnej oraz sukcesów w budowaniu klimatu organizacji opartej na wiedzy. W przeprowadzeniu audytu uczestniczą wybitni eksperci branżowi. Model ewaluacji firmy w Programie Inwestor w Kapitał Ludzki składa się z dwóch uzupełniających się części: K-edge Human Development Index © - Diagnoza Polityki Personalnej oraz Employee Assesment Index © - Weryfikacja Polityki Personalnej. Na podstawie zagregowanych wyników obu badań firmom i instytucjom, które uzyskają najlepsze wyniki, przyznawany jest tytuł oraz Godło Inwestora w Kapitał Ludzki. Laureaci korzystać mogą również z szerokiego pakietu wsparcia, oferowanego przez organizatorów oraz Partnerów projektu.


Wizerunek pożądanego pracodawcy
W społeczeństwie opartym na wiedzy, inwestycje w rozwój pracowników przestały być kwestią wyboru, a stały się koniecznością. Coraz częściej osoby poszukujące zatrudnienia, szczególnie pracownicy o wysokich kwalifikacjach podejmują decyzję o podjęciu pracy u konkretnego pracodawcy kierując się perspektywami rozwoju zawodowego. Nawet na rynku pracodawcy, w sytuacji gdy bezrobocie spowodowane kryzysem utrzymuje się nadal na relatywnie wysokim poziomie, walka o najlepszych pracowników trwa. Korzystanie z oferty rekrutacyjnej Laureatów Programu Inwestor w Kapitał Ludzki gwarantuje zatrudnienie w organizacjach przykładających największą wagę do zapewnienia pracownikom możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.


Patronami Medialnymi programu są: Gazeta Wyborcza dodatek PRACA, GazetaPraca.pl, Personel i Zarządzanie, Magazyn VIP oraz Dodatek GEOLAND.


Więcej informacji na temat programu oraz pełna oferta znajduje się na stronie www.inwestorwkapitalludzki.pl

Nowoczesna Firma S.A.