Minister Pracy Patronem Honorowym Programu Inwestor w Kapitał Ludzki

Minister Pracy Patronem Honorowym Programu Inwestor w Kapitał Ludzki nf.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak objęła patronatem honorowym Ogólnopolski Program Certyfikacyjny Inwestor w Kapitał Ludzki, organizowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania.


Celem Programu jest stałe podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce poprzez promocję organizacji spełniających najwyższe standardy w tym zakresie.
"Patronat ze strony Ministerstwa dowodzi, jak wielką rolę na polskim rynku spełnia Program Inwestor w Kapitał Ludzki – podkreśla menedżer projektu Agnieszka Chaber-Tomczak – naszym celem jest popularyzacja idei inwestowania w kapitał ludzki i profesjonalizacji działań HR."

Ogólnopolski Program Certyfikacyjny Inwestor w Kapitał Ludzki przeznaczony jest dla wszystkich firm i instytucji oraz oddziałów/filii koncernów działających na terenie Polski, które w sposób odpowiedzialny myślą o rozwoju kompetencji swoich pracowników, a poprzez to całej organizacji. Program organizowany jest już od dziesięciu lat i również w 2010 roku kolejne organizacje mają możliwość ubiegania się o prestiżowe Godło, które przyznawane jest w czasie uroczystej Gali towarzyszącej największej imprezie w branży HR jaką jest Kongres Kadry. 


Laureaci poprzednich edycji Programu potwierdzają, że przyznanie Godła okazało się znakomitym narzędziem weryfikacji standardów zarządzania zasobami ludzkimi, budowania wizerunku pożądanego pracodawcy (Employee Branding) oraz wspierania rekrutacji. Jak podkreśla Grażyna Iwańska, Dyrektor Departamentu Kadr DZ BANK Polska S.A.: „Udział w Programie IWKL dał nam niepowtarzalną okazję do porównania się z najlepszymi firmami w Polsce w zakresie działań na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, szczególnie w czasie kryzysu. Przyznanie nam Godła IWKL spowodowało, iż staliśmy się atrakcyjnym pracodawcą na rynku pracy, czemu wyraz daje duże zainteresowanie ze strony potencjalnych kandydatów”.


Patronami Medialnymi Programu są: Gazeta Wyborcza dodatek PRACA, GazetaPraca.pl, Personel i Zarządzanie, Magazyn VIP oraz Dodatek GEOLAND. 
Więcej informacji na temat Programu oraz pełna oferta znajduje się na: inwestorwkapitalludzki.pl oraz pod numerem telefonu: 22 314 14 19.

Inwestor w Kapitał Ludzki