Ministerstwa ostro oszczędzają

Ministerstwa ostro oszczędzają nf.pl

Ministrowie oszczędzają, aby Polska mogła w 2012 roku spełnić kryterium z Maastricht, konieczne do przyjęcia euro – obniżyć deficyt finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB – czytamy w dzisiejszym wydaniu Parkietu.

Ministerstwo Finansów do minimum zredukowało liczbę odpłatnych odpraw VIP na lotnisku w Warszawie, a kierownictwo coraz częściej korzysta też z klasy ekonomicznej. Dyrektor generalny zobligował pracowników do ograniczenia zużycia papieru i korzystania z poczty elektronicznej.

MSWiA poszło dalej i ustawicznie tnie wydatki na transport – od marca 2008 roku zredukowało flotę samochodową o blisko połowę i zostało 41 aut.

Z kolei Ministerstwo Kultury poszukało oszczędności np. w wypłatach za odkrycia archeologiczne i odnalezienie zabytków. Mniej zapłaci za usługi zewnętrznym wykonawcom, obetnie honoraria, ograniczy zawieranie umów cywilnoprawnych, zamawianie ekspertyz, opinii prawnych i analiz.