MŁODZI I ZDOLNI, CORAZ CZĘŚCIEJ BEZ PRACY

MŁODZI I ZDOLNI, CORAZ CZĘŚCIEJ BEZ PRACY nf.pl

Jak podaje "Dziennik", coraz więcej młodych osób traci pracę. Najbardziej poszkodowane są osoby w wieku do 25 lat. W maju bezrobocie w tej grupie było wyższe o 25 proc. niż rok temu - bez zatrudnienia pozostawało aż 361,4 tys. osób. Kryzys dociska firmy, więc te tną etaty. A młodzież zajmuje pierwsze miejsce na listach zwolnień.

- "Powód jest prosty: młode osoby najczęściej są zatrudniane na czas określony. W momencie gdy pogorszyła się koniunktura gospodarcza, firmy nie odnawiają z nimi kontraktów" - mówi prof Urszula Sztandar-Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego.

- "Zwolnienie młodzieży jest tańsze niż osób z doświadczeniem zawodowym bo firmy zwykle nie zdążyły w nią zainwestować" - tłumaczy prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wiktor Wojciechowski z Fundacji FOR Leszka Balcerowicza powołuje się na badania przeprowadzone w Europie Zachodniej. Wynika z nich, że przedłużające się bezrobocie na starcie kariery odciska piętno na całym życiu. "Gdy osoba osiąga wiek 40 lat, jej wynagrodzenie może być nawet o 25 proc. mniejsze niż rówieśników, którzy znaleźli pracę po ukończeniu edukacji" - mówi.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów